công ty

Công ty thương mại dịch vụ tiếng anh là gì? Bạn đang học ngành thương mại dịch vụ, khi mới đầu mở công ty cần những thông tin gì? Những dịch vụ mà công ty muốn đem lại cho khách hàng hay tên công ty thương mại dịch vụ có cần nổi trội để khách hàng chú ý đến hay không. Một số các dịch vụ mà các công ty đang kinh doanh hiện nay có thể là du lịch, thể thao, vận tải. Vậy trong tiếng anh Công ty thương mại dịch vụ là gì? Để hiểu rõ hơn bierelarue sẽ giới thiệu cũng như tổng hợp ngay tại bài viết này.

Công ty thương mại dịch vụ tiếng anh là gì?

Service trade company (Cụm danh từ) : Công ty thương mại và dịch vụ

Loại cụm từ

Cụm danh từ riêng chỉ một chủ thể nhất định, đếm được

công ty

Định nghĩa

Công ty thương mại dịch vụ là công ty,doanh nghiệp chuyên kinh doanh về các loại hình dịch vụ hướng đến cho khách hàng là chủ yếu. Các loại hình dịch vụ thông dụng mà công ty này kinh doanh rộng rãi như là du lịch, thể thao, vận tải,… Có thể hiểu cách thức, hình thức hoạt động của các công ty này là thương mại dịch vụ còn loại hình công ty vẫn là các loại hình theo quy định của luật doanh nghiệp thuộc quản lý chặt chẽ của nhà nước.

Loại hình công ty khác tương ứng công ty thương mại dịch vụ tiếng anh là gì?

Một số loại hình công ty khác tương ứng công ty thương mại dịch vụ tiếng anh như:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật theo tiếng anh là: Technology service trading company limited. Viết tắt là Technology service trading co.,ltd

+ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải theo tiếng anh là: trading and services Trasportation join stock company

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: One member limited liability company.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất khẩu: Import export service trading company limited

Ví dụ cụm từ sử dụng công ty thương mại dịch vụ tiếng Anh viết như thế nào?

Công ty thương mại dịch vụ có thể tồn tại dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần.

Trade and service limited liability company: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ

– Currently, many entrepreneurs have succeeded in running a limited commercial and service company to help young people.
Hiện nay nhiều doanh nhân đã thành công trong việc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ giúp các bạn trẻ.

– Trading and Service Limited Liability Company specializes in trading machinery, raw materials, and products in various fields.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ chuyên kinh doanh buôn bán máy móc, nguyên liệu,sản phẩm các lĩnh vực khác nhau.

Trade and service joint stock company : công ty cổ phần thương mại và dịch vụ

– Trading and service joint stock company often operates in the form of business in the field of producing handicrafts, specialties of each region, …
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thường hoạt động dưới hình thức kinh doanh lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản từng vùng,…

Vậy qua bài viết công ty thương mại dịch vụ tiếng anh là gì chưa, nếu chưa hãy tìm hiểu kỹ bài viết của chúng tôi.

Nội dung tìm hiểu:

Rate this post