Chuyên đề cực trị của hàm số lớp 12 và Bài tập vận dụng, Đây là chuyên đề môn toán học gồm những câu hỏi, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để ôn luyện kiến thức giải bài tập 1 cách chính xác nhất. Dưới đây là những câu hỏi và phương pháp giải bài tập, Hi vọng giúp các em học sinh và quý thầy cô kiến thức bổ ích nhất.

Định nghĩa về cực trị của hàm số :

định nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện có cực trị của hàm số :

Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị:

điều kiện cần

 

 

 

Điều kiện Đủ để hàm số đạt cực trị:

đk đủ

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa bằng bảng biến thiên :

bảng biến thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

Định lý 3

 

 

 

 

CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Dạng toán 1. Xét dấu đạo hàm để tìm cực trị của hàm số.
+ Bài toán 1: Tính đạo hàm để tìm cực trị của hàm số y = f(x).
+ Bài toán 2: Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên hoặc đạo hàm (cho sẵn).
Dạng toán 2. Tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị của hàm số.
+ Bài toán 1: Tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị của hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d.
+ Bài toán 2: Bài toán tham số có liên quan đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d.
+ Bài toán 3: Bài toán tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị hàm số y = ax^4 + bx^2 + c.
+ Bài toán 4: Tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị của những hàm số khác.

Bài tập vận dụng :

ví dụ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ví dụ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm tại đây:

Cực trị hàm nhiều biến, Cực trị có điều kiện và không điều kiện

Tìm m để hàm số có 2 cực trị và bài tập vận dụng

Số điểm cực trị của hàm số, Cực trị hàm tuyệt đối và bài tập.

Tìm cực trị của hàm số, Giá trị cực đại của hàm số

Rate this post