cong-thuc-tinh-chu-vi-hinh-tron

Như bài ngày hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về công thức tính diện tích hình tròn như thế nào rồi các bạn có thể ôn lại kiến thức cũ tại đây , bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công thức tính chu vi hình tròn cùng bài tập ví dụ nhé .

Cách tính chu vi hình thang

cong-thuc-tinh-chu-vi-hinh-tron

Công thức tính chu vi hình tròn .

Cách tính chu vi đường tròn không chỉ để đối phó với các bài kiểm tra mà trong ứng dụng thực thế chúng ta phải tính chu vi hình tròn rất nhiều vì vậy công thức này sẽ gắn bó với mọi người rất lâu dài đó nhé , chú ý học thuộc lòng .

Chu vi hình tròn là gì?

Khái niệm hình tròn: Bạn có thể hiểu đơn giản hình tròn là phần mặt phẳng được giới hạn bởi đường tròn. Tâm hình tròn, bán kính hình tròn và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó. Hình tròn được gọi là hình tròn đóng hay mở là tùy thuộc vào hình tròn đó có chứa đường tròn biên hay không.

Chu vi hình tròn hay còn gọi là độ dài của đường tròn là đường biên giới của hình tròn. Khi bạn muốn tính chu vi hình tròn bạn sẽ lấy pi nhân với đường kính hoặc 2 lần bán kính nhân với pi, với quy ước số ? (pi) = 3.14

Tính chất của của hình tròn:

Đường kính của hình tròn là trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm của đường tròn.
Đường kính là đoạn thẳng có chiều dài lớn nhất đi qua tâm của hình tròn và chia hình tròn thành 2 phần bằng nhau.
Độ dài của đường kính bằng 2 lần độ dài của bán kính hình tròn.

Công thức tính chu vi hình tròn được viết như sau :

C = d x ? hoặc C = 2r x ?

Trong đó:

C là chu vi hình tròn,
r là bán kính hình tròn,
d là đường kính của hình tròn.
? = 3,14.

Cách tính chu vi hình tròn

các bài tập ví dụ về cách tính chu vi hình tròn như sau :

Ví dụ 1 :

Hãy tính chu vi của một hình tròn có các bán kính như sau: R = 5 cm, R = 6 cm, R =8 cm

Lời Giải:

  • Chu vi hình tròn có R = 5 cm: C = 2πR = 2 x 3,14 x 5 = 21,4 cm
  • Chu vi hình tròn có R = 6 cm: C = 2πR = 2×3,14 x 6 = 37,68 cm
  • Chu vi hình tròn có R = 8 cm: C = 2πR = 2 x 3,14 x 8 = 50,24 cm

Ví dụ 2 :

Ví dụ 1: Một hình tròn có đường kính bằng 2,2 m. Hãy tính chu vi của hình tròn đó?

Lời giải: Chu vi hình tròn của hình tròn như sau : C = d x ? = 1,2 x 3,14 = 6,908 (m)

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *