tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Ở bài viết này bierelarue sẽ giúp bạn tìm hiểu nội dung bài học khi Tìm hai số khi biết tổng và hiệu như thế nào? Đây là một trong những dạng toán rất cơ bản nhưng vô cùng quan trọng ở trong chương trình Toán học lớp 4. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp các em nắm được lý thuyết, bài tập cũng như quy tắc khi tìm hai số biết tổng và hiệu một cách nhanh nhất khi giải các dạng toán.

Tìm hiểu thêm bài viết khác :

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó?

– Công thức tính:

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

– Phương pháp làm bài:

+) Bước 1: Xác định tổng và hiệu của bài

+) Bước 2: Xác nhận đại lượng nào là số bé – Đại lượng nào là số lớn.

+) Bước 3: Áp dụng công thức

tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Dạng toán tổng hiệu lớp 4

Dạng 1: Tìm hai số khi biết cả tổng lẫn hiệu

Bài tập 1: Tuổi của bố và tuổi của con cộng lại được 62 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

– Hướng dẫn giải:

Bố có số tuổi là:

( 62 + 38 ) : 2 = 50 (tuổi)

Con có số tuổi là:

50 – 38 = 12 (tuổi)

Dạng 2: Tìm hai số biết hiệu nhưng giấu tổng

– Phương pháp giải: Giải bài toán phụ tìm ra Tổng sau đó áp dụng công thức như ở dạng 1.

Bài tập 1: Trung bình cộng của hai số là 156. Tìm hai số đó biết hiệu hai số đó là 48

– Hướng dẫn giải:

Tổng của hai số là:

156 x 2 = 312

Số lớn là:

( 312 + 48 ) : 2 = 180

Số bé là:

( 312 – 48 ) : 2 = 132

Dạng 2: Tìm hai số biết tổng nhưng giấu hiệu

Phương pháp làm: Giải bài toán phụ tìm ra Hiệu sau đó áp dụng công thức như ở dạng 1.

Bài tập 1: Sơn và Cường có tất cả 120 viên bi. Biết rằng nếu Sơn cho Cường 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

– Hướng dẫn giải:

Sơn cho Cường 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn bằng nhau như vậy Sơn hơn Cường số viên bi là: 10 + 10 = 20 ( viên )

Sơn có viên bi là:

( 120 + 20 ) : 2 = 70 ( viên )

Cường có số viên bi là:

( 120 – 20 ) : 2 = 50 ( viên )

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Hãy tìm hiểu thêm bài viết khác trên trang Web của bierelarue  nhé.

 

 

Rate this post