Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3 là số nào? Có những dấu hiệu nào cho biết số đó có chia hết cho 3 hay không ? Hãy theo dõi những nội dung chúng tôi chia sẻ đến bạn trong bài viết này nhé !

Tìm hiểu thêm :

Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3 là khi tổng các chữ số của một số nguyên chia hết cho 3.

Ví dụ:

Số 123 chia hết cho 3 vì 1 + 2 + 3 = 6 là một bội số của 3.
Số 456 chia hết cho 3 vì 4 + 5 + 6 = 15 cũng là một bội số của 3.
Số 789 chia hết cho 3 vì 7 + 8 + 9 = 24 là một bội số của 3.
Nếu tổng các chữ số của một số nguyên không chia hết cho 3, thì số đó không chia hết cho 3.

Ví dụ:

Số 4567 không chia hết cho 3 vì 4 + 5 + 6 + 7 = 22 không là một bội số của 3.

Đây chỉ là một cách xác định đơn giản để kiểm tra tính chia hết cho 3 của một số nguyên. Có các phương pháp khác phức tạp hơn để kiểm tra tính chia hết cho 3, nhưng dấu hiệu trên thường được sử dụng vì tính đơn giản và dễ áp dụng.

Dấu hiệu chia hết cho 3

Các dạng bài toán thường gặp

Dạng 1: Kiểm tra một số đã cho có chia hết cho 3 hay không

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Tính tổng các chữ số của số đã cho.

+) Bước 2: Kết luận:

Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3
Số không chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số không chia hết cho 3
– Ví dụ minh họa: Trong các số sau đây, số nào không chia hết cho 3 ?

453; 128; 1279

– Hướng dẫn giải:

Số 453 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 3 = 12. Vì 12 chia hết cho 3 nên 453 chia hết cho 3.

Số 128 có tổng các chữ số là: 1 + 2 + 8 = 11. Vì 11 không chia hết cho 3 nên 128 không chia hết cho 3.

Số 1179 có tổng các chữ số là: 1 + 1 + 7 + 9 = 18. Vì 18 chia hết cho 3 nên 1179 chia hết cho 3.

Dạng 2: Tìm các số thỏa mãn yêu cầu cho trước

– Phương pháp giải:

+) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

+) Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

– Ví dụ minh họa: Với bốn chữ số 0; 1; 2; 6 hãy viết các số có ba chữ số chia hết cho 3 ( mỗi số chỉ viết 1 lần ).

– Hướng dẫn giải:

Các số chia hết cho 3 có ba chữ số được lập từ các số đã cho phải có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Ta thấy: 0 + 1 + 2 = 3; 3 chia hết cho 3.

1 + 2 + 6 = 9; 9 chia hết cho 3.

Nên từ ba số 0; 1; 2, ta viết được các số chia hết cho 3 là: 201; 120; 102; 210.

Từ ba số 1; 2 ; 6 ta viết được các số chia hết cho 3 là: 126; 162; 621; 612; 216; 261.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp các em học sinh giải quyết được các bài tập nhanh chóng và kết quả cao.

 

Rate this post