bài tập liền trước

Tia số là gì? Số liền trước, số liền sau và Các dạng toán thường gặp như thế nào? Ở bài viết này sẽ giúp bạn trả lời tất cả các câu hỏi liên quan, Cùng tìm hiểu để có câu trả lời chính xác nhé.

Tìm hiểu thêm :

Tia số

Có thể biểu diễn các số trên tia số:

tia số

+ Mỗi số ứng với một vạch trên tia số. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Số 0 ở vạch đầu tiên. Số 0 là số bé nhất.

+ Trên tia số, mỗi số (trừ số 0) sẽ lớn hơn các số ở bên trái nó và bé hơn các số ở bên phải nó.

Số liền trước, số liền sau

Để tìm số liền trước và số liền sau của một số nguyên, bạn chỉ cần giảm một đơn vị và tăng một đơn vị cho số đó.

Ví dụ:

  • Số liền trước: Để tìm số liền trước của một số nguyên, bạn giảm đi 1 đơn vị.
    Ví dụ: Số liền trước của 5 là 4, số liền trước của 10 là 9.
  • Số liền sau: Để tìm số liền sau của một số nguyên , bạn tăng thêm 1 đơn vị.
    Ví dụ: Số liền sau của 5 là 6, số liền sau của 10 là 11.

Vậy, nếu bạn có một số nguyên, bạn có thể tìm được số liền trước và số liền sau chỉ bằng cách giảm và tăng giá trị đó một đơn vị.

Các dạng toán thường gặp

Bài tâp 1 :

Đề bài: Mỗi quả bóng ứng với vạch nào trên tia số?

bài 1 số liền trước

Hướng dẫn:

Các em tính kết quả trên mỗi quả bóng và nối vào số thích hợp được ghi trên tia số.

Giải bài tập

10 + 1 = 11 10 + 2 = 12 10 + 7 = 17 10 + 5 = 15

Nối:

giải bài tập số liền trước

Bài tập 2 :

Đề bài: Đ, S?

a) Số liền trước của 16 là 15. ☐              b) Số liền trước của 16 là 17. ☐
c) Số liền sau của 18 là 17. ☐                 d) Số liền sau của 18 là 19. ☐
e) Số liền trước của 1 là 0. ☐                  g) Số liền sau của 1 là 2. ☐

Hướng dẫn:

Số liền trước là số nhỏ hơn số đã cho một đơn vị.

Số liền sau là số lớn hơn số đã cho 1 đơn vị.

Giải bài tập

a) Số liền trước của 16 là 15. Đ             b) Số liền trước của 16 là 17. S
c) Số liền sau của 18 là 17. S                d) Số liền sau của 18 là 19. Đ
e) Số liền trước của 1 là 0. Đ                 g) Số liền sau của 1 là 2. Đ

Bài tập 3 :

bài tập liền trước

Hướng dẫn:

Áp dụng kiến thức:

Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.

Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Lời giải:

a) Toa liền sau toa 50 là toa 51.

Toa liền trước toa 51 là toa 50.

b) Toa liền trước toa 49 là toa 48.

Toa liền sau toa 52 là toa 53.

c) Ở giữa toa 49 và toa 51 là toa 50.

Ở giữa toa 50 và toa 53 là toa 51 và toa 52.

Rate this post