phép chia số tự nhiên

Phép chia số tự nhiên là gì ? Phép chia số tự nhiên có những tính chất nào? Hãy cùng theo dõi bài viết này của chúng tôi để tìm lời giải đáp nhé !

Tìm hiểu thêm :

Phép chia số tự nhiên là gì ?

Cách chia hai số tự nhiên

Cho hai số tự nhiên a và b , trong đó b ≠ 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b . x = a thì ta có phép chia:

cách chia 2 số tự nhiên

Điều kiện để có thể thực hiện được phép chia là số chia khác 0.

Nhận xét:

0 : a = 0, (a ≠ 0)
a : a = 1, (a ≠ 0)
a : 1 = a

Phép chia hết của số tự nhiên

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho:

phép chia hết

Nói cách khác: phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0

 Phép chia có dư của số tự nhiên

Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

Với hai số tự nhiên a và b (b khác 0) và a chia cho b được thương là q và số dư là r. Khi đó, ta có:

phép chia có dư

Nhận xét: Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia

phép chia số tự nhiên

Tính Chất của Phép chia số tự nhiên

1. Một số tính chất biến đổi trong phép tính chia
+) a : ( b : c ) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

+) 0 : a = 0 ( a > 0 )

+) a : c – b : c = ( a – b) : c ( c > 0 )

+) a : c + b : c = ( a + b ) : c (c > 0)

2. Một số tính chất khác

  •  Trong phép chia, nếu số bị chia tăng lên ( giảm đi ) n lần ( với n > 0 ) đồng thời số chia giữ nguyên thì thương cũng tăng lên ( giảm đi ) n lần.
  • Trong một phép chia, nếu tăng số chia lên n lần ( với n > 0 ) đồng thời số bị chia giữ nguyên thì thương giảm đi n lần và ngược lại.
  • Trong một phép chia, nếu cả số bị chia và số chia đều cùng gấp ( giảm ) n lần ( với n > 0 ) thì thương không thay đổi.
  • Trong một phép chia có dư, nếu số bị chia và số chia cùng được gấp ( giảm ) n lần ( với n > 0 ) thì số dư cũng được gấp ( giảm ) n lần.

Bài tập Phép chia số tự nhiên

Bài tập 1: Tìm số dư của các phép tính 2 059 : 17.

– Hướng dẫn giải:

tìm số dư của phép tính

 

 

 

 

 

 

 

==> 17 x 121 + 2 = 2 059

Số dư trong phép chia là 2.

Bài tập 2: Cần ít nhất bao nhiêu xe 40 chỗ ngồi để chở hết 560 cổ động viên của đội bóng ?

A. 12 xe

B. 13 xe

C. 14 xe

D. 15 xe

– Hướng dẫn giải:

Số xe ít nhất để chở đủ số lượng cổ động viên là :

Ta có 520 : 40 = 13.

Vậy cần vừa đủ 13 xe 40 chỗ ngồi để chở hết 520 cổ động viên.

==> Chọn Đáp án: B

Trên đây là thông tin về bài viết Phép chia số tự nhiên “ Hãy xem thêm những bài viết liên quan khác của bierelarue nhé.

Rate this post