phép cộng số tự nhiên

Phép Cộng Số Tự Nhiên có những tính chất nào? Công thức nào để giải quyết bài tập về phép cộng số tự nhiên của chương trình Toán lớp 4, lớp 6. Cùng tìm hiểu ở nội dung bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu thêm :

Tính chất của phép cộng

Phép cộng là một phép toán trong toán học, thường được sử dụng để kết hợp hai hay nhiều số lại với nhau để tạo ra một tổng. Dưới đây là các tính chất cơ bản của phép cộng:

  • Tính giao hoán: Phép cộng thỏa mãn tính giao hoán, tức là thứ tự của các số hạng không ảnh hưởng đến kết quả. Ví dụ: a + b = b + a.
  • Tính kết hợp: Phép cộng thỏa mãn tính kết hợp, tức là thứ tự của các phép cộng không ảnh hưởng đến kết quả. Ví dụ: (a + b) + c = a + (b + c).
  • Tính chất số 0: Số 0 được gọi là phần tử đơn vị của phép cộng, tức là cộng số 0 với một số bất kỳ, kết quả vẫn là số đó. Ví dụ: a + 0 = a.
  • Tính chất số đối: Số đối của một số là số đảo dấu của nó. Ví dụ: nếu a + b = 0, thì ta có a là số đối của b và b là số đối của a. Ví dụ: 5 + (-5) = 0 và (-5) + 5 = 0.
  • Tính chất kết hợp số đối: Nếu ta cộng một số với số đối của nó, kết quả sẽ là số 0. Ví dụ: a + (-a) = 0 và (-a) + a = 0.
  • Tính chất thay đổi số hạng: Nếu ta thay đổi một số hạng trong phép cộng, kết quả sẽ thay đổi tương ứng. Ví dụ: a + b = c, thì nếu ta thay đổi giá trị của a hoặc b, kết quả cũng sẽ thay đổi.

phép cộng số tự nhiên

– Nhận xét:

+) Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một số lẻ.

+) Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.

+) Tổng của các số chẵn là một số chẵn.

+) Tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ.

+) Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.

Bài tập Phép cộng với số tự nhiên

Bài tập minh họa 1: Thực hiện phép tính sau: 117 + 68 + 23

– Hướng dẫn giải:

116 + 68 + 24 = 116 + 24 + 68 ( tính chất giao hoán )

= (116 + 24) + 68 ( tính chất kết hợp )

= 140 + 68

= 208

Bài tập minh họa 2: Thực hiện phép tính sau

a) 35 + 42 + 58

b) 44 + 18 + 26

– Hướng dẫn giải:

a) 36 + 42 + 58

= 36 + ( 42+58 ) ( tính chất kết hợp )

= 36 + 100 = 136.

b) 42 + 18 + 28

= 42 + 28 + 18 ( tính chất giao hoán )

= ( 42 + 28 ) +18 ( tính chất kết hợp )

= 70 + 18 = 88.

Hy vọng với bài viết ” Phép cộng số tự nhiên ” của chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn giải quyết được câu hỏi của bản thân !

Rate this post