thừa số nguyên tố là gì

Thừa số nguyên tố là gì? Thế nào là hai phân số bằng nhau? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đi tìm câu trả lời chính xác cũng như một số bài tập giúp các em dựa vào đó có thể làm bài một cách nhanh nhất. Cùng tìm hiểu nhé.

Thừa số nguyên tố là gì?

Thừa số nguyên tố là thừa số, nhưng lại là các số nguyên tố, số nguyên tố là các số tự nhiên lớn hơn 1, là tích của 2 thừa số là số 1 và chính nó.

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

– Viết các thừa số nguyên tố theo thứ tự từ bé đến lớn, tích các thừa số giống nhau dưới dạng lũy thừa.

Lưu ý: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của một số nguyên tố là chính nó.

Ví dụ 1:

Phân tích số 140 ra thừa số nguyên tố như sau: 140=2^2.5.7

Ví dụ 2 :

6 = 2 x 3 trong đó 2 và 3 là các số nguyên tố.

105 = 3 x 5 x 7 trong số 3, 5 và 7 là các số nguyên tố.

thừa số nguyên tố là gì

Thế nào là hai phân số bằng nhau

Hai phân số được cho là bằng nhau khi giá trị của chúng là như nhau. Một phân số gồm hai thành phần: tử số và mẫu số. Để hai phân số bằng nhau, tử số của phân số thứ nhất phải bằng tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất phải bằng mẫu số của phân số thứ hai.

Hoặc Ta có thể nói rằng hai phân số a/b và c/d bằng nhau khi và chỉ khi a.d = b.c (tích chéo bằng nhau). Trong đó, a, b, c, d sẽ thuộc tập hợp số nguyên và b và d luôn khác không.

Ví dụ: phân số 3/4 và phân số 6/8 được cho là bằng nhau vì:

Tử số của phân số thứ nhất là 3 và tử số của phân số thứ hai cũng là 3.
Mẫu số của phân số thứ nhất là 4 và mẫu số của phân số thứ hai cũng là 4.

Do đó, 3/4 = 6/8.

Khi hai phân số bằng nhau, chúng có thể được đơn giản hóa bằng cách rút gọn tử số và mẫu số chung của chúng. Trong ví dụ trên, chúng ta có thể rút gọn phân số 6/8 thành 3/4 bằng cách chia tử số và mẫu số cho 2.

Tính chất của phân số bằng nhau

Khi nhân cả tử và mẫu số của một phân số cùng với một số tự nhiên khác 0, ta sẽ được một phân số bằng phân số đã cho.

Trường hợp cả tử và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0, sau khi chia ta sẽ được phân số bằng phân số đã cho.

Lưu ý: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia cho (với) cùng một số tự nhiên khác 0, giá trị thương không đổi.

Bài tập

Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống

viết số thích hợp

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số :

  • Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số Với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  • Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

hướng dẫn

 

 

 

 

Bài 2 : Chuyển thành phép chia với các số bé hơn theo mẫu :

mẫu bài 2

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu còn lại :

quan sát

 

 

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các em học sinh ôn lại kiến thức một cách đầy đủ và vận dụng làm bài tập một cách nhanh nhất.

 

Rate this post