phân số là gì

Phân số là gì ? Phân số rút gọn là gì ? Phân số tối giản là gì ?  Phân số có những tính chất nào ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được câu trả lời chính xác nhé.

Tìm hiểu thêm :

Định nghĩa phân số là gì ?

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

– Ví dụ minh họa:

phân số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==> Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

phân số là gì

Tính chất cơ bản của phân số

1. Tính chất của phân số:

– Khi ta cùng nhân hoặc cùng chia cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên lớn hơn 1, ta được một phân số mới bằng phân số ban đầu.

2. Vận dụng tính chất cơ bản của phân số:

a. Rút gọn phân số

rút gọn phân số

 

 

 

– Ví dụ minh họa

c/d được gọi là phân số tối giản khi c và d chỉ cùng chia hết cho 1 (hay c và d không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1)

– Khi rút gọn phân số cần rút gọn đến phân số tối giản.

( Phân số tối giản là phân số mà có tử số và mẫu số không thể cùng chia hết cho số nào ngoại trừ số 1. )

b. Quy đồng mẫu số – Quy đồng tử số:

quy đồng mẫu số

 

 

 

 

 

Trên đây là những thông tin về toán học lớp 4 ” Phân số là gì? “ Hi vọng giúp ích cho các bạn ôn tập phần lý thuyết cũng như làm các bài tập một cách chính xác nhất.

Rate this post