phân số toán 4

Phân số 2/3 bằng phân số nào dưới đây? Đây là câu hỏi toán học lớp 4. Dưới bài viết này sẽ giúp các em học sinh đi tìm câu trả lời chính xác nhé.

Tìm hiểu thêm :

phân số toán 4

Câu hỏi: Phân số 2/3 bằng phân số nào dưới đây:

A.10/15

B.4/5

C.20/18

D.14/45

Đáp án

– Hướng dẫn giải

Để tìm phân số tương đương với 2/3, ta cần tìm phân số có giá trị bằng nhau. Để xác định phân số tương đương, ta có thể rút gọn các phân số trong danh sách đã cho.

A. 10/15: Ta có thể rút gọn phân số này bằng cách chia cả tử và mẫu cho 5. Kết quả là 2/3. Vậy phân số 10/15 tương đương với 2/3.

B. 4/5: Phân số này không bằng 2/3.

C. 20/18: Ta có thể rút gọn phân số này bằng cách chia cả tử và mẫu cho 2. Kết quả là 10/9, không bằng 2/3.

D. 14/45: Phân số này không bằng 2/3.

Vậy, phân số tương đương với 2/3 trong danh sách trên là  A. 10/15.

ĐÁP ÁN A

Rate this post