So Sánh phân số cùng mẫu số

So Sánh phân số cùng mẫu số, khác mẫu số bằng những cách nào? Những phương pháp nào giúp bạn giải quyết các bài tập một cách nhanh chóng? Những cách so sánh với từng trường hợp khác nhau sẽ ra sao ? Xem ngay bài viết dưới đây để được giải đáp !

Tìm hiểu thêm bài viết khác :

1. So sánh hai phân số cùng mẫu số

– Quy tắc so sánh:

Khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số, ta có thể áp dụng các quy tắc sau:

  • Nếu tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai, thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai. Ví dụ: 3/5 > 2/5.

 

  • Nếu tử số của phân số thứ nhất nhỏ hơn tử số của phân số thứ hai, thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai. Ví dụ: 1/4 < 2/4.

 

  • Nếu tử số của hai phân số bằng nhau, thì phân số có mẫu số lớn hơn sẽ lớn hơn. Ví dụ: 2/3 > 2/5.

Nhớ rằng khi so sánh hai phân số, mẫu số không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Chỉ khi tử số và mẫu số của hai phân số đều bằng nhau thì chúng mới bằng nhau.

So Sánh phân số cùng mẫu số

2. So sánh hai phân số cùng tử số

– Quy tắc so sánh:

Khi so sánh hai phân số có cùng tử số, ta có thể áp dụng các quy tắc sau:

  • Nếu mẫu số của phân số thứ nhất lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai, thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai. Ví dụ: 3/4 < 3/5.

 

  • Nếu mẫu số của phân số thứ nhất nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai, thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai. Ví dụ: 3/5 > 3/4.

 

  • Nếu cả tử số và mẫu số của hai phân số đều bằng nhau, thì hai phân số đó bằng nhau. Ví dụ: 2/3 = 2/3.

Nhớ rằng khi so sánh hai phân số, tử số quyết định trước mẫu số. Mẫu số chỉ ảnh hưởng khi tử số của hai phân số bằng nhau.

3. So sánh các phân số khác mẫu

3.1 Quy đồng mẫu số

– Quy tắc so sánh: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số.
+) Bước 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu số đó.
+) Bước 3: Rút ra kết luận.

– Ví dụ minh họa:

so sánh 2 phân số

 

 

 

– Hướng dẫn giải:

ví dụ so sánh phân số

 

 

 

 

 

 

3.2 Quy đồng tử số

– Điều kiện áp dụng: Khi hai phân số có mẫu số khác nhau nhưng mẫu số rất lớn và tử số nhỏ thì ta nên áp dụng cách quy đồng tử số để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn

– Quy tắc so sánh: Muốn so sánh hai phân số khác tử số, ta có thể quy đồng tử số hai phân số đó rồi so sánh các mẫu số của hai phân số mới.

 

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Quy đồng tử số hai phân số.

+) Bước 2: So sánh hai phân số có cùng tử số đó.

+) Bước 3: Rút ra kết luận.

– Ví dụ minh họa:

hai phân số

 

 

 

 

– Hướng dẫn giải:

giải hai phân số

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là những thông tin liên quan về ” So Sánh phân số “ mà chúng tôi đã tìm hiểu, Hãy xem thêm những bài viết khác của bierelarue để có nhiều bài toán hay nhé.

Rate this post