bài 3 phép trừ

Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 trang 43 là dạng bài tập trong chương trình toán lớp 2, giúp các em có được kiến thức quan trọng để giải quyết bài tập 1 cách dễ dàng và chính xác nhất.

Tìm hiểu thêm :

Phương pháp tính phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Để tính phép trừ qua 10 trong phạm vi từ 0 đến 20, bạn có thể áp dụng phương pháp sau:

  1. Xác định số ban đầu: Chọn một số trong khoảng từ 0 đến 20 làm số ban đầu.
  2. Trừ 10: Trừ đi số 10 từ số ban đầu. Kết quả này sẽ là kết quả phép trừ qua 10.

Ví dụ:
Giả sử bạn muốn tính phép trừ qua 10 trong phạm vi từ 0 đến 20.

  • Số ban đầu: Chọn số 15.
  • Trừ 10: 15 – 10 = 5.

Vậy phép trừ qua 10 từ số 15 là 5.

Bạn có thể áp dụng cùng phương pháp này cho bất kỳ số nào trong phạm vi từ 0 đến 20 để tính phép trừ qua 10.

Bài tập minh họa

Bài 1 trang 41 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

bài 1 phép trừ

Hướng dẫn giải

a) Tính 11 – 6

Tách: 11 = 10 + 1
10 – 6 = 4
4 + 1 = 5
11 – 6 = 5

b) Tính 13 – 5

Tách: 13 = 10 + 3
10 – 5 = 5
5+ 3 = 8
13 – 5 = 8

Bài 2 trang 41 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

11 – 2 11 – 3

11 – 4 11 – 5

11 – 6 11 – 7

11 – 8 11 – 9

Hướng dẫn giải

11 – 2 = 9 11 – 3 = 8

11 – 4 = 7 11 – 5 = 6

11 – 6 = 5 11 – 7 = 4

11 – 8 = 3 11 – 9 = 2

Bài 3 trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm chuồng cho mỗi chú thỏ.

bài 3 phép trừ

Hướng dẫn giải

11 – 8 = 3 11 – 4 = 7

13 – 5 = 8 11 – 5 = 6

11 – 7 = 4 11 – 6 = 5

Vậy mỗi chú thỏ được nối với chuồng tương ứng như sau:

trả lời 3

 

Rate this post