bảng tính phép cộng qua 10

Nội dung bài viết hôm nay bierelarue sẽ gửi đến các bạn kiến thức về Bảng cộng qua 10 của chương trình học toán lớp 2 bao gồm phương pháp giải bài tập, sử dụng bảng cộng ( qua 10 ) để hoàn thành phép tính cũng như một số dạng bài tập cơ bản để giúp các em dễ hiểu và làm bài một cách chính xác nhất, Cùng theo dõi nhé.

Bạn có biết :

Phương pháp giải bảng cộng qua 10 toán lớp 2

Phương pháp giải bảng cộng qua 10 trong toán lớp 2 khá đơn giản. Để thực hiện phép cộng, chúng ta chỉ cần thêm số 10 vào số gốc. Dưới đây là phương pháp chi tiết:

 • Bước 1: Xem xét số đầu vào trong phép cộng.
 • Bước 2: Thêm số 10 vào số đó.
 • Bước 3: Ghi kết quả.

Ví dụ:

 1. 7 + 10 = ?
  Thêm số 10 vào số 7:
  7 + 10 = 17
  Vậy, 7 + 10 = 17.
 2. 4 + 10 = ?
  Thêm số 10 vào số 4:
  4 + 10 = 14
  Vậy, 4 + 10 = 14.

Sử dụng bảng cộng (qua 10) dưới đây để hoàn thành các phép tính:

bảng tính phép cộng qua 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét:

+ Phép cộng trong cùng một hàng có số một hạng giống nhau.

+ Phép cộng trong cùng một cột có một số hạng giống nhau.

+ Tổng của các hàng chéo bằng nhau.

Các dạng toán thường gặp

Tính nhẩm

Các em sử dụng bảng cộng (qua 10) để thực hiện tính nhẩm các phép tính đã cho.

Thực hiện phép tính
Các em sử dụng bảng cộng (qua 10) để thực hiện tính các phép tính đã cho.

So sánh các kết quả phép tính
Các em sử dụng bảng cộng (qua 10) để thực hiện tính các phép tính đã cho sau đó so sánh các kết quả đó với số cho trước hoặc so sánh hai kết quả của hai phép tính với nhau.

Bài toán có lời văn
Các em phân tích bài toán (cho biết gì, hỏi gì?), từ đó tìm ra phép tính thích hợp và trình bày bài giải.

Bài tập minh họa

Ví dụ 1 : Tính nhẩm:

5 + 9                  7 + 9                    8 + 4                                       6 + 6

Lời giải:

5 + 9 = 14                         7 + 9 = 16                                   8 + 4 = 12                               6 + 6 = 12

Ví dụ 2 : Tính:

3 + 8                                   5 + 7                                6 + 8                                  9 + 2

Lời giải:

3 + 8 = 11                           5 + 7 = 12                            6 + 8 = 14                                 9 + 2 = 11

Ví dụ 3 : Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

6 + 6 ⍰ 10                               9 + 3 ⍰ 3 + 9                                                9 + 2 ⍰ 13

Lời giải:

6 + 6 > 10                                        9 + 3 = 3 + 9                                             9 + 2 < 13

 

Rate this post