phép nhân phép chia các số tự nhiên lớp 6

Phép nhân và phép chia là hai phép tính cơ bản trong toán học. Dưới đây là cách thực hiện phép nhân và phép chia các số tự nhiên trong lớp 6. Cùng tìm hiểu với bierelarue ở nội dung bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu thêm :

phép nhân phép chia các số tự nhiên lớp 6

Phép nhân phép chia các số tự nhiên

1.Phép nhân:

Để nhân hai số tự nhiên, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Xác định các số cần nhân. Ví dụ: nhân số 3 với số 4.
  • Bước 2: Viết số thứ nhất dưới dạng hàng ngang, số thứ hai dưới dạng hàng dọc, và kẻ một đường chia ngang bên dưới.

phép nhân số tự nhiên

  • Bước 3: Nhân hàng đơn vị của số thứ nhất với số thứ hai, và viết kết quả dưới dòng chia ngang.

bước 3 phép nhân

  • Bước 4: Tiếp tục nhân hàng chục của số thứ nhất với số thứ hai, và viết kết quả phía trên hàng đơn vị.

bước 4 phép nhân

  • Bước 5: Tổng các kết quả lại để tìm tổng cộng.

bước 5 phép nhân

Vậy, 3 nhân 4 bằng 24.

2. Phép chia:

Để chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác, hãy làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Xác định số bị chia và số chia. Ví dụ: chia 12 cho 3.
  • Bước 2: Xác định được bao nhiêu lần số chia có thể chia vào số bị chia. Trong trường hợp này, 3 chia 12 được 4.
  • Bước 3: Viết số bị chia và số chia dưới dạng hàng ngang và kẻ một đường chia ngang bên dưới.

bước 3 phép chia

  • Bước 4: Ghi kết quả của phép chia bên phải dòng chia ngang.

bước 4 phép chia

Vậy, 12 chia 3 bằng 4.

Đây là cách thực hiện phép nhân và phép chia các số tự nhiên trong lớp 6.

Bài tập vận dụng

Bài tập 1:

Đặt tính để tính:

341 x 157

Hướng dẫn giải

hướng dẫn 1

 

 

 

 

 

 

 

Vậy 341 x 157 = 53 537

Bài tập 2 :

Tính 2 795 : 215

Hướng dẫn giải

Thông thường, ta đặt tính chia như sau:

+) Lấy 279 chia cho 215 được 1, viết 1;

Lấy 1 nhân 215 được 215; lấy 279 trừ đi 215 được 64, viết 64.

+) Hạ chữ số 5, được 645

Lấy 645 chia cho 215 được 3, viết 3;

Lấy 3 nhân 215 được 645; lấy 645 trừ đi 645 được 0, viết 0.

Vậy 2 795 : 215 = 13.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Cùng tìm hiểu thêm những bài viết khác trên trang Web của bierelarue nhé.

5/5 - (3 bình chọn)