Bạn muốn chúc ngủ ngon ai đó bằng tiếng anh hoặc là những câu chúc hay post trên Facebook dưới đây chúng tôi tổng hợp rất nhiều những câu chúc ngủ ngon tiếng anh hay, ngắn gon, ý nghĩa có thể dành cho người yêu, bạn bè, người thân trong gia đình.

Những câu chúc ngủ ngon bằng tiếng anh

Chúc ngủ ngon bằng tiếng anh hay ý nghĩa.

1 : Good night and sleep tight

Chúc ngủ ngon và ngủ ngon.

2 : Wishing you the sweetest dreams as you drift off to sleep

Chúc bạn có những giấc mơ ngọt ngào nhất khi bạn chìm vào giấc ngủ

3 : Have a good night wherever you are

Chúc một buổi tối tốt lành mọi lúc mọi nơi

4 : Star light, star bright, let’s count the sheep tonight. 1-2-3 there goes 3. 4-5-6 there goes 4. 7-8-9 close your eyes. 10-11-12 sweet dreams and goodnight

Sao sáng, sao sáng, đêm nay hãy đếm cừu. 1-2-3 có đi 3. 4-5-6 có đi 4. 7-8-9 nhắm mắt lại. 10-11-12 những giấc mơ ngọt ngào và chúc ngủ ngon.

5 : The sun has gone down, the moon and stars are out. It’s time to have all your troubles, worries, and cares melt away. Lay your head down and drift off to sleep

Mặt trời đã lặn, mặt trăng và các vì sao đã tắt. Đã đến lúc mọi muộn phiền, lo lắng và quan tâm của bạn tan biến. Nằm đầu xuống và chìm vào giấc ngủ.

6 : I wish I could be the moon. I would give anything to watch you sleep. Your beauty is unparalleled and makes the North star seem dim. May your dreams be wonderful and your rest be plentiful

Tôi ước mình có thể là mặt trăng. Tôi sẽ cho bất cứ điều gì để xem bạn ngủ. Vẻ đẹp của bạn là vô song và làm cho ngôi sao Bắc đẩu như mờ đi. Chúc cho những giấc mơ của bạn thật tuyệt vời và phần còn lại của bạn được dồi dào.

Những lời chúc bằng tiếng anh dành cho bạn gái

1 : Good night sweetheart. Tonight, as you sleep with all the silence in the world, just know that I’ll be in your dream to give you a hug!

Ngủ ngon tình yêu. Đêm nay, khi bạn ngủ với tất cả sự im lặng trên thế giới, chỉ cần biết rằng tôi sẽ ở trong giấc mơ của bạn để ôm bạn!

2 : Someday we’ll be right next to each other in the bed and we’ll be waiting for a new morning with a new passion to love each other! Good night!

Một ngày nào đó chúng ta sẽ ở ngay cạnh nhau trên giường và chúng ta sẽ chờ đợi một buổi sáng mới với niềm đam mê mới để yêu nhau! Chúc ngủ ngon!

3 : May all the stars guide you to a night of sound sleep as I fight every nightmare for you. Sending you my love while you’re having sweet dreams, love.

Cầu mong tất cả các vì sao hướng dẫn bạn đến một đêm ngon giấc khi tôi chiến đấu với mọi cơn ác mộng cho bạn. Gửi cho bạn tình yêu của tôi trong khi bạn đang có những giấc mơ ngọt ngào, tình yêu.

4 : I hope in spite of having a rough day, you will have a relaxing and sound sleep. I love you more than you know, sweetie. Good night.

Tôi hy vọng mặc dù có một ngày khó khăn, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon và thư giãn. Anh yêu em nhiều hơn những gì em biết, em yêu. Chúc ngủ ngon.

6 : Looking forward to meeting you in my dream, sweetheart. May you rest well. Have a good night and sleep tight. I love you so much.

Mong được gặp em trong giấc mơ của anh, em yêu. Cầu mong bạn nghỉ ngơi tốt. Chúc một đêm ngon giấc và ngủ ngon. Anh yêu em rất nhiều.

7 : One day we will be saying good night to each other in person rather than via text message. Eagerly waiting for that day. Have a cozy and warm night. I love you a lot.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ nói lời chúc ngủ ngon trực tiếp với nhau thay vì qua tin nhắn. Háo hức chờ đợi ngày đó. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và ấm áp. Tôi yêu bạn rất nhiều. 

8 : Tonight, I’ll be your most colorful dream and your sweetest sleep in life. Just let me in when I knock the door of your heart. Good night!

Đêm nay, em sẽ là giấc mơ đầy màu sắc nhất và giấc ngủ ngọt ngào nhất trong cuộc đời của anh. Chỉ cho tôi vào khi tôi gõ cửa trái tim của bạn. Chúc ngủ ngon!

9 :Nothing gives me more pleasure than holding you tightly in my arms. I wish I was right beside you tonight to give you a hug. Good night!

Không gì mang lại cho anh cảm giác sung sướng hơn được ôm chặt em vào lòng. Em ước gì đêm nay anh ở ngay bên em để ôm em vào lòng. Chúc ngủ ngon!

10. I spend my days thinking of you and my nights dreaming of you. You are everything in my life. I want nothing more and nothing less! Good night!

Tôi dành những ngày của tôi để nghĩ về bạn và những đêm của tôi mơ về bạn. Bạn là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi không muốn gì hơn và không có gì ít hơn! Chúc ngủ ngon!

11. Tonight, the cold of the night can’t touch you, Because the warmth of my love will keep you warm for the whole night. Good night!

Đêm nay, cái lạnh của đêm không thể chạm vào em, Vì hơi ấm tình yêu em sẽ sưởi ấm cho anh trọn đêm. Chúc ngủ ngon!

Những câu chúc ngủ ngon bằng tiếng anh dành cho bạn trai

1 : I wish you a beautiful dreamy night. Good night my love.

Chúc các bạn một đêm đẹp như mơ. Chúc ngủ ngon tình yêu của tôi.

2 : Good night my love. Sending warm hugs and sweet kisses to you.

Chúc ngủ ngon tình yêu của tôi. Gửi những cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào đến bạn.

3 : Good night sweetheart. I am forever thankful to God for giving me a boyfriend as handsome as you. I love you so much. Kisses.

Ngủ ngon tình yêu. Tôi mãi mãi cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn trai đẹp trai như anh. Anh yêu em rất nhiều. Những nụ hôn.

4 : My love, thank you for being the reason for my sweet dreams. Good night.

Tình yêu của tôi, cảm ơn vì đã là lý do cho những giấc mơ ngọt ngào của tôi. Chúc ngủ ngon.

5 : Wishing good night to the most handsome man in the world. May you have the sweetest dream of your life tonight!

Chúc người đàn ông đẹp trai nhất thế giới ngủ ngon. Chúc bạn có giấc mơ ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình đêm nay!

6 : I wish someday I’ll give you a kiss on the forehead and say goodnight to you. And then you’ll take me in your arms and then I’ll close my eyes. Good night my love!

Em ước một ngày nào đó anh sẽ hôn lên trán em và nói lời chúc ngủ ngon với em. Và rồi anh sẽ ôm em vào lòng và em sẽ nhắm mắt lại. Chúc ngủ ngon tình yêu của tôi!

7 : You are always the man of my wildest dreams. Have a tight sleep. Goodnight.

Anh luôn là người đàn ông trong những giấc mơ hoang đường nhất của tôi. Có một giấc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon.

8 : Sleep well now so that your tomorrow goes better than today. I wish you were here. Good night, my love.

Hãy ngủ ngon ngay bây giờ để ngày mai của bạn diễn ra tốt đẹp hơn hôm nay. Tôi ước bạn ở đây. Chúc ngủ ngon tình yêu của tôi.

9 : I am so blessed to have you as my lover and best friend. I wouldn’t exchange you even for all the treasures around the world. You are so precious. Good night and sleep tight, love.

Tôi thật may mắn khi có bạn là người yêu và người bạn tốt nhất của tôi. Tôi sẽ không đánh đổi bạn ngay cả để lấy tất cả các kho báu trên toàn thế giới. Bạn rất quý giá. Chúc ngủ ngon và ngủ ngon nhé các tình yêu.

Những lời chúc vợ ngủ ngon bằng tiếng anh

1 : The night may be dark and spooky, but my life’s view will always be – beautiful, hot and pretty as long as u are with me. Gud night.

Màn đêm có thể tối tăm và ma quái, nhưng quan điểm cuộc sống của tôi sẽ luôn là – xinh đẹp, nóng bỏng và xinh đẹp miễn là bạn ở bên tôi. Đêm buồn.

2 : If there was a fast forward button in the videotape of life, I would skip the days to be in ur arms every night. Gud nite dear.

Nếu có một nút tua nhanh trong cuốn băng ghi hình cuộc sống, tôi sẽ bỏ qua những ngày tháng để được ở trong vòng tay của anh mỗi đêm. Gud nite thân yêu.

3 : My dear wife, every day, every moment of my life I wnt to spend in ur arms with ur moist kisses and tight hugs. Gud night my life.

Vợ yêu của anh, mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời anh đều muốn được ở trong vòng tay của em với những nụ hôn ẩm ướt và những cái ôm thật chặt. Gud night cuộc sống của tôi.

4 : Beautiful in the morning, pretty at noon and stunning at night, no wonder I can’t let u out of my sight. Gud night.

Đẹp vào buổi sáng, đẹp vào buổi trưa và tuyệt đẹp vào ban đêm, chẳng trách tôi không thể để bạn khuất tầm mắt. Đêm buồn.

5 : U r sleeping now, and I am thinking of u. You are a wonderful person and a beautiful girl, I’m really happy that I met u! Gud night.

Bây giờ bạn đang ngủ, và tôi đang nghĩ về bạn. Bạn là một người tuyệt vời và một cô gái xinh đẹp, tôi thực sự hạnh phúc vì tôi đã gặp bạn! Đêm buồn.

6 : Do not fear the blanket of night,
I will still be by your side with the morning’s rising light.

Đừng sợ chăn màn đêm,
anh vẫn sẽ ở bên em với ánh sáng ban mai ló dạng.

7 : Cute wife, sending luv and gud night wishes for u. Your presence in my life has made me glow like the shining moon and filled my heart with joy.

Người vợ dễ thương, gửi những lời chúc đêm nồng nàn và lãng mạn cho bạn. Sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của tôi đã làm cho tôi rực rỡ như mặt trăng sáng và làm cho trái tim tôi tràn ngập niềm vui.

8 : There can be millions of stars in the sky, but you are my one and only moon. Goodnight darling.

Có thể có hàng triệu ngôi sao trên bầu trời, nhưng bạn là mặt trăng duy nhất của tôi. Em yêu ngủ ngon

9 : Good night to my love and my everything.

Chúc ngủ ngon tình yêu của tôi và mọi thứ của tôi.

10 : I am standing here to hug you, kiss you, and say you Good night love.

Tôi đang đứng đây để ôm bạn, hôn bạn và nói rằng bạn Chúc ngủ ngon.

Rate this post