Tháng 10 năm 2021 Tân Sửu ngày nào đẹp để sinh con. Để chọn được ngày đẹp, giờ tốt sinh con trong tháng 10 này, các chuyên gia phong thủy phương đông chiêm tinh đầy đủ cho anh chị các ngày tốt nhất sinh con trong tháng này. Mời anh chị xem đầy đủ ngày tốt sinh con tháng 10 năm 2021 tại đây.

Ngày đẹp sinh con tháng 10 năm 2021

Sinh con tháng 10 năm 2021 ngày nào tốt?

Theo đánh giá thì trong tháng 10 âm lịch các ngày 11, 13, 25, 26 và 27 âm lịch là đẹp nhất để sinh con. Những ngày này em bé sinh ra sẽ thuận lợi nhất trong đường công danh sự nghiệp cũng như đường tình duyên… Xem ngày đẹp tháng 10 như sau:

Ngày đẹp, giờ tốt tháng 10 năm 2021

Thứ sáu, ngày 1/10/2021 Dương lịch

 • Âm lịch : ngày 25/8/2021 Âm lịch
 • Ngày NHÂM NGỌ,
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • Giờ đẹp : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 2/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 26/8/2021 Âm lịch
 • Ngày QUÝ MÙI – tháng ĐINH DẬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
 • Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 3/10/2021 Âm lịch

 • Âm lịch ngày 27/8/2021
 • Ngày GIÁP THÂN, tháng ĐINH DẬU
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • Giờ đẹp : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 10/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 5/9/2021
 • Ngày TÂN MÃO, tháng MẬU TUẤT
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • Giờ đẹp : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 11/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 6/9/2021
 • Ngày NHÂM THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 14/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 9/9/2021
 • Ngày ẤT MÙI, tháng MẬU TUẤT
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 19/10/2021 Dương lịch

 • Âm lịch ngày 14/9/2021
 • Ngày CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • Giờ đẹp : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 22/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 17/9/2021
 • Ngày QUÝ MÃO
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • Giờ đẹp : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 26/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 21/9/2021
 • Ngày ĐINH MÙI
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 27/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 22/9/2021
 • Ngày MẬU THÂN
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • Giờ đẹp : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 31/10/2021 Dương Lịch

 • Âm lịch ngày 26/9/2021
 • Ngày NHÂM TÝ
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • Giờ đẹp : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

Rate this post