Don’t judge a book by its cover

Don’t judge a book by its cover nghĩa là gì? Bạn hiểu thế nào câu thành ngữ này về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng của nó. Bài viết bên dưới sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc đồng thời đưa ví dụ cách sử dụng thành ngữ này, giúp người đọc hiểu rõ và áp dụng thành ngữ một cách chính xác nhất.

Tìm hiểu thêm :

Don’t judge a book by its cover nghĩa là gì?

“judge a book by its cover“: Đánh giá cuốn sách qua bìa ngoài của nó. Trong Tiếng Việt ta có thể hiểu nghĩa là ” trông mặt mà bắt hình dong”, ý chỉ việc đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài của nó.
“Don’t judge a book by its cover“: đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài
==>Thành ngữ trên nhắc nhở chúng ta là khi đánh giá một vấn đề gì đó thì cần xem xét kỹ, không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Ví dụ đừng thấy người đàn ông đi dép tổ ong mà chê anh ta nghèo, có thể bạn đang chê một ” triệu phú” đấy.

Ví dụ:
“That man may look very small and insignificant, but don’t judge a book by its cover – he’s a very powerful man in his circle”
“Pineapple is a delicious fruit, but it never appealed to me because of its hard and spiky exterior. However, after a friend cut a slice for me to eat, I learned that you shouldn’t judge a book by its cover.”

Don’t judge a book by its cover

Cách đặt câu với Don’t judge a book by its cover

Có thể sử dụng thành ngữ “Don’t judge a book by its cover” trong câu để diễn tả ý nghĩa của nó. Ví dụ:

  • Don’t judge her by her appearance alone. Remember, don’t judge a book by its cover.
    (Đừng chỉ đánh giá cô ấy dựa trên ngoại hình. Hãy nhớ rằng, đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa ngoài.)
  • That old car might not look like much, but don’t judge a book by its cover. It runs like a dream.
    (Chiếc xe cũ đó có vẻ không ấn tượng lắm, nhưng đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa ngoài. Nó chạy rất tốt.)
  • I was hesitant to try that new restaurant because of its modest exterior, but I reminded myself not to judge a book by its cover. And it turned out to be one of the best meals I’ve ever had.
    (Tôi do dự khi muốn thử nhà hàng mới đó vì nó có bề ngoài rất bình thường, nhưng tôi nhắc lại với chính mình đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa ngoài. Và cuối cùng nó lại trở thành một trong những bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn.)

Qua bài viết này Chúng ta nên hiểu ý nghĩa của thành ngữ “Don’t judge book by its cover” và hãy luôn áp dụng vào thực tế cuộc sống để đánh giá, nhìn nhận một vấn đề nào đó cho chính xác nhé !

Rate this post