độ dài đoạn thẳng

Đoạn thẳng là gì? Độ dài đoạn thẳng là gì? Công thức tính độ dài đoạn thẳng và bài tập có lời giải liên quan. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm chắc kiến thức khi giải bài tập nhé.

Xem thêm :

Định nghĩa đoạn thẳng là gì?

Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng mà bị giới hạn bởi hai đầu mút, và là quỹ tích của tất cả những điểm nằm giữa hai đầu mút này trong quan hệ thẳng hàng.

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.

Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.

đoạn thẳng

Độ dài đoạn thẳng là gì?

Độ dài của 1 đoạn thẳng là độ dài lớn hơn 0, mà chúng ta đo được trên thước hoặc bằng 1 vận dụng nào đó để vẽ ra 1 độ dài của vật. Trong đó 2 tia đối nhau là 2 tia chung gốc và nằm khác phía nhau trên một đường thẳng, 2 tia trùng nhau là 2 tia chung gốc và cùng đi qua 1 điểm.

độ dài đoạn thẳng

Công thức tính độ dài đoạn thẳng

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A (x1, x2) và B (y1, y2). Độ dài đoạn thằng AB bằng căn bậc hai của hiệu bình phương hoành độ cộng hiệu bình phương tung độ

công thức tính

Trong đó:

  • d là độ dài đoạn thẳng
  • x1, y1: là tọa độ điểm đầu của đoạn thẳng
  • x2, y2 là tọa độ điểm thứ 2 của đoạn thẳng

Bài tập tính độ dài đoạn thẳng

ví dụ

 

 

Rate this post