Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số có khác với Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số. Dưới bài viết này là một số bài tập giúp các em có được kiến thức tính toán một cách nhanh nhất, cùng tìm hiểu nhé.

Xem thêm :

Bài 1 (trang 76 SGK Toán 2 tập 1)

Tính:

bài 1 đề bài

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Cộng lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

hướng dẫn giải 1

 

 

 

 

 

 

Bài 2 trang 76 Toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

23 + 67                            46 + 18

59 + 21                             64 + 19

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

hướng dẫn giải 2

 

 

 

 

 

 

Bài 3 trang 76 Toán lớp 2

Mỗi hình có 1 que tính đặt sai vị trí. Em hãy đặt lại cho đúng. Biết rằng:

a) Que tính ở kết quả đặt sai.

đề bài 2

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

a) Thực hiện đặt tính rồi tính, sau đó dựa vào kết quả tìm được để đặt lại que tính ở kết quả cho đúng.

b) Nhẩm: 74 + 10 = 84, từ đó đặt lại que tính ở số hạng thứ hai cho đúng.

Hướng dẫn giải

a) Đặt tính rồi tính ta có:

36 + 45 = 81

Vậy ta đặt lại que tính ở kết quả như sau:

giải bài 3

 

Rate this post