chum nước

Dạng toán phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có một chữ số giúp các em học sinh lớp 2 làm quen các phép tính cộng một cách nhanh nhất qua các bài toán và lời giải chi tiết.

Bạn có biết :

Toán lớp 2 trang 72 Bài 1: Tính.

bài 1 tính

 

 

 

 

 

Giải bài tập

giải bài 1

 

 

 

 

Toán lớp 2 trang 72 Bài 2: Đặt tính rồi tính.

35 + 6                                    47 + 8

89 + 2                                    63 + 9

Giải bài tập 2

giải bài tập 2

 

 

 

 

 

Toán lớp 2 trang 72 Bài 3:

chum nước

Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính trên chum. Hỏi chum nào đựng nhiều nước nhất?

Giải bài tập

Kết quả của phép tính trên chum A là: 59 l + 9 l = 68 l

Kết quả của phép tính trên chum B là: 61 l + 9 l = 70 l

Kết quả của phép tính trên chum C là: 57 l + 4 l = 61 l

Rate this post