dấu hiệu chia hết cho 9 là gì

Dấu hiệu chia hết cho 9 là gì ? Số chia hết cho 9 là những số nào? Làm sao để nhận biết số đó có chia hết cho số 9 hay không ? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay nội dung trong bài viết này nhé !

Tìm hiểu thêm bài viết khác :

Dấu hiệu chia hết cho 9 là gì ?

Một số có thể chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của số đó cũng chia hết cho 9. Đây là một quy tắc kiểm tra đơn giản để xác định xem một số có chia hết cho 9 hay không.

Ví dụ:

Để kiểm tra xem số 2,457 có chia hết cho 9 hay không, chúng ta tính tổng các chữ số: 2 + 4 + 5 + 7 = 18. Và 18 chia hết cho 9. Vì vậy, ta có thể kết luận rằng 2,457 là một số chia hết cho 9.

Có thể áp dụng quy tắc này cho bất kỳ số nguyên dương nào. Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9, thì số đó chia hết cho 9. Nếu không, thì số đó không chia hết cho 9.

dấu hiệu chia hết cho 9 là gì

– Ví dụ minh họa:

a) 857 : 9 = 95 ( dư 2 )

Ta có:

8 + 5 + 7 = 20

20 : 9 = 2 dư 2

==> 857 không chia hết cho 9

b) 468 : 9 = 52

Ta có:

4 + 6 + 8 = 18

18 : 9 = 2

==> 468 có chia hết cho 9

Bài tập luyện tập dấu hiệu nhận biết cho 9

Bài tập 1: Tìm chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 9:

41 …; …25;

– Hướng dẫn giải:

Giả sử chữ số cần điền vào ô trống là x.

+) Để số 41x chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9, hay 4 + 1 + x = 5 + x chia hết cho 9.

Do đó x = 4.

+) Để số x25 chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9, hay x + 2 + 5 = x + 7 chia hết cho 9.

Do đó x = 2

Bài tập 2:Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?

99; 1999; 198; 5643; 29 385.

– Hướng dẫn giải:

+) Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15.

Mà 15 không chia hết cho 9 nên số 96 không chia hết cho 9 ( loại)

+) Số 198 có tổng các chữ số là 1 + 9 + 8 = 18.

Mà 18 chia hết cho 9 nên số 198 chia hết cho 9 ( chọn )

+) Số 5643 có tổng các chữ số là 5 + 6 + 4 +3 = 18

Mà 18 chia hết cho 9 nên số 5643 chia hết cho 9 ( chọn )

Làm tương tự với các số còn lại.

Vậy trong các số đã cho, các số chia hết cho 9 là:

99 ; 108 ; 5643 ; 29385.

 

 

Rate this post