dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5 gồm những số gì? Dựa vào những quy tắc nào? Làm sao để biết được những số nào có thể chia hết cho 5, Hãy theo dõi những nội dung chúng tôi chia sẻ đến bạn trong bài viết dưới đây để tìm câu trả lời nhé !

Thông tin thêm :

Dấu hiệu chia hết cho 5 là gì ?

Dấu hiệu chia hết cho 5 là khi một số nguyên chia hết cho 5 mà không có phần dư. Nghĩa là, khi số đó được chia cho 5, thì phần dư là 0.

Để kiểm tra một số có chia hết cho 5 hay không, bạn chỉ cần xem chữ số cuối cùng của số đó. Nếu chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5, thì số đó chia hết cho 5. Ví dụ: 10, 15, 20, 25, 30, và cứ tiếp tục như vậy.

Nếu số không có chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5, thì số đó không chia hết cho 5. Ví dụ: 12, 37, 42, 98….

Đây là một quy tắc đơn giản và dễ áp dụng để kiểm tra dấu hiệu chia hết cho 5 của một số nguyên.

Ví dụ :

+) 375, 1890 là những số chia hết cho 5 vì số đó có chữ số tận cùng lần lượt là 5, 0

+) 15, 90 là những số chia hết cho 5 vì những số đó có tận cùng là 0, 5

+) 81, 48, 96 là những số không chia hết cho 5 vì các số đó tận cùng khác 0, 5

dấu hiệu chia hết cho 5

Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Trong các số sau đây, số nào không chia hết cho 5 ?

80; 606; 1890; 4012; 7085

– Hướng dẫn giải:

Số 80 có chữ số tận cùng là 0 nên số 80 chia hết cho 5.

Số 606 có chữ số tận cùng là 6 nên số 306 không chia hết cho 5.

Số 1890 có chữ số tận cùng là 0 nên số 1990 chia hết cho 5.

Số 4012 có chữ số tận cùng là 2 nên số 2012 không chia hết cho 5.

Số 7085 có chữ số tận cùng là 5 nên số 4005 chia hết cho 5.

==> Vậy trong các số đã cho, các số không chia hết cho 5 là: 606; 4012.

Bài tập 2:

Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 ta viết được các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5 là những số nào ?

– Hướng dẫn giải:

Áp dụng nguyên tắc: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Ta có những số chia hết cho 5 từ ba số trên là: 570 ; 705 ; 750

Trên đây là những thông tin liên quan đến ” Dấu hiệu chia hết cho 5 ” Hi vọng kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn làm bài tập nhanh và chính xác nhất.

 

Rate this post