cong-tru-da-thuc

Đa thức là gì? Cộng trừ, thu gọn đa thức

Đa thức là một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

  • Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên.
  • Mỗi đơn thức cũng là một đa thức.

Xem thêm : Công thức logarit

cong-tru-da-thuc
Cộng trừ đa thức

Hệ số của một đa thức

he-so-cua-da-thuc

 

 

 

 

 

Đa thức một biến

• Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

• Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.Để thuận lợi cho việc tính toán đối với các đa thức một biến, người ta thường sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa tăng hoặc giảm của biến.

Thu gọn các số hạng đồng dạng trong đa thức

  • Nếu trong đa thức có chứa các đơn thức đồng dạng thì ta thu gọn các đơn thức đồng dạng đó để được một đa thức thu gọn.
  • Đa thức được gọi là đã thu gọn nếu trong đa thức không còn hai hạng tử nào đồng dạng.

Các bước thu gọn như sau:

Cách thu gọn đơn thức với 2 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau.

Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

Xem thêm : Cộng trừ số hữu tỉ

Cách cộng đa thức

Muốn cộng hai đa thức ta thực hiện lần lượt các bước sau:

– Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

– Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có)

Cách trừ đa thức

Muốn trừ hai đa thức ta thực hiện lần lượt các bước sau:

– Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

– Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại.

– Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 :Làm phép cộng 2 đa thức sau

cong-2-da-thuc

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2 : trừ 2 đa thức sau

tru-2-da-thuc

Rate this post