Phép cộng trừ số hữu tỉ trong toán lớp 7 sẽ được thầy cô ôn luyện cho các em rất kỹ vì dạng bài tập này được thực hành rất nhiều trong các bài thi. Làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ dặc biệt cần nhớ quy tắc chuyển vế để tránh nhầm lần, các bạn cùng xem chi tiết tại đây.

Công thức cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng

cong-tru-so-huu-ti

 

 

 

 

Quy tắc chuyển vế

Khi làm phép tính cộng trừ sớ hữu tỉ ,Khi ta chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có:

x + y + z => x = z-y

  • Cộng các số hữu tỉ có tính chất như phép cộng các số nguyên. Tổng của 2 số đối số hữu tỉ có kết quả bằng 0.
  • Muốn trừ đi một số hữu tỉ ta cộng với số đối của nó
  • Cộng 2 số hữu tỉ cùng dấu, ta cộng 2 giá trị tuyệt đối của 2 số hữu tỉ đó với nhau và dấu kết quả là dấu chung
  • Cộng 2 số hữu tỉ khác dấu, ta tìm giá trị tuyệt đối của chúng rồi lấy gái trị tuyệt đối lớn hơn trừ đi gái trị tuyệt đối nhỏ hơn và đặt trước dấu của số hữu tỉ có giá tị tuyệt đối lớn hơn.

Quy tắc dấu

  • Khi nhóm các số hữu tỉ thích hợp với nhau vào dấu ngoặc ần chú ý quy tắc dấu
  • Nếu mở dấu ngoặc mà trước dấu ngoặc là dấu ‘+’ thì ta không đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc.
  • Nếu mở dấu ngoặc mà trước dấu ngoặc có dấu ‘-‘ thì ta phải đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc.
  • Nếu nhóm các số hữu tỉ vào trong ngoặc mà trước dấu ngoặc có dấu ‘+’ thì không đổi dấu các số hữu tỉ trong dấu ngoặc.
  • Nếu nhóm các số hữu tỉ vào trong ngoặc mà trước dấu ngoặc có dấu ‘-‘ ta phải đổi dấu số hữu tỉ trong dấu ngoặc.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Tìm x trong các phép tính sau

vd-cong-tru-so-huu-ti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2

Viết số hữu tỉ sau dưới các dạng cộng , trừ 2 số hữu tỉ âm dương

tim-tong-hieu-2-so-huu-ti

 

 

 

Rate this post