nhi-thuc-newton

Nhị thức newton có trong toán  lớp 11, để khai triển nhị thức newton thì việc nhớ công thức newton áp dụng trong bài giải là điều vô cùng quan trọng. Dù công thức không quá dài nhưng các em đặc biệt chú ý tránh hầm lẫn kết quả.

nhi-thuc-newton
Nhị thức newton

Công thức nhị thức newton

Với n là số nguyên dương. Hai số a, b là các số thực. Ta có công thức:

cong-thuc-newton

Ta có thể hoán đổi a,b và kèm công thức tương đương:

Quy ước

Mỗi số hạng tổng số mũ của a và b luôn bằng n. Và trong mỗi khai triển có n+1 số hạng ⇒ n ≥ 1

quy-uoc-can-nho

Cách triển khai nhị thức newton

cach-trien-khai-nh-thuc-newton

Ví dụ triển khai nhị thức newton

Tính chất nhị thức newton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dạng bài tập triển khai nhị thức Newton

  • Viết khai triển theo công thức Nhị thức Newton
  • Rút gọn, tính giá trị của biểu thức
  • Giải phương trình
  • Tìm giá trị của hệ số trong khai triển Newton

Bài tập ví dụ

Ví dụ :

vd-khai-trien-he-thuc-newton

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post