Bài tập tính chu vi tam giác được cho vào bài thi khá nhiều vì vậy để có kiến thức rõ ràng về môn toán hình học này bạn nên nắm rõ kiến thức về cách tính chu vi tam giác . Ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về công thức cách tính chu vi tam giác thường , vuông , cân , đều mời các bạn cùng tham khảo .

Công thức tính diện tích tam giác

cach-tinh-chu-vi-tam-giac

Cách tính chu vi tam giác .

cong-thuc-tinh-chu-vi-tam-giac-vuong

Công thức tính chu vi tam giác vuông .

Tam giác vuông là tam giác khi trong tam giác có 1 góc vuông. Ta có thể tính chu vi tam giác vuông khi đề bài chỉ cho độ dài 2 cạnh của tam giác bạn vẫn có thể tính chu vi tam giác dựa vào định lý Pitago để tính độ dài cạnh còn lại khi biết độ dài 2 cạnh kia.

Công thức tính chu vi tam giác vuông : P = A+B+H

Trong đó:

a và b : Hai cạnh của tam giác vuông

h : chiều cao nối từ đỉnh xuống đáy của một tam giác.

Bài tập ví dụ

Cho  một tam giác vuông với chiều dài hai cạnh AC và BC lần lượt là 8 cm và 9 cm. Chiều dài cạnh AB là 5 cm. Hỏi chu vi tam giác vuông ABC ?

Dựa theo công thức tính chu vi tam giác vuông, ta tính chu vi tam giac vuông như sau:

Ta có: a = AC = 8cm, b = BC = 9cm và h = AB = 5cm

Suy ra P = a+b+h = 8 + 9 + 5 = 22 cm

cach-tinh-chu-vi-tam-giac-deu

Cách tính chu vi Tam giác đều

Tam giác đều là tam giác khi 3 cạnh của tam giác đều bằng nhau. Như vậy để tính chu vi tam giác chỉ cần biết độ dài 1 cạnh của tam giác đều. khi này cạnh a=b=c suy ra công thức

Công thức tính chu vi tam giác đều : P = A X 3 = B X 3= C X 3

Trong đó:

A , B , C  là một cạnh bất kỳ trong tam giác đều

P : chu vi

Bài tập Ví dụ :

Tính chu vi tam giác đều ABC với chiều dài cạnh AB = 6 cm

Đáp án như sau

Vì tam giác ABC là tam giác đều nên ta có, độ dài các cạnh là: AB = AC = BC = 6cm

Dựa vào công thức tính chu vi tam giác đều, ta có: P (ABC) = 6 x 3 = 18cm

cach-tinh-chu-vi-tam-giac-can

Cách tính chu vi Tam giác cân

Tam giác cân là tam giác thường khi có 2 cạnh có độ dài bằng nhau. Khi này ta có công thức tính chu vi tam giác cân tương tự như tam giác thường chỉ khác do tam giác cân nên độ dài 2 cạnh bằng nhau  vì vậy ta chỉ cần biết độ dài 2 cạnh và tam giác cân tại đỉnh nào bạn có thể xác định chu vi hình tam giác.

Cho tam giác cân ABC, do tam giác cân  khi này  cạnh ab = ac  ta có công thức như sau :

 Chu vi tam giác cân ABC = ab + ac + bc = 2ab + bc =  2ac + bc

Trong đó ab,ac,bc độ dài cạnh tam giác

Bài tập Ví dụ

Tính chu vi tam giác cân ABC khi biết chiều dài cạnh bên là 6 cm, chiều dài cạnh đáy là 10cm

Đáp án bài này như sau :

Vì tam giác ABC là tam giác cân nên ta có: AC = AB = 6cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình tam giác, ta có

Chu vi tam giác ABC là: P (ABC) = (6 x 2) + 10 = 22 cm

cong-thuc-tinh-chu-vi-tam-giac-thuong

Cách tính chu vi Tam giác thường .

Chu vi tam giác được tính theo công thức như sau:

P = a + b + c

Trong đó :

P là chu vi hình tam giác

a, b, c lần lượt là các cạnh của tam giác thường

Chu vi tam giác thường được phát biểu như sau : Muốn tính chu vi của tam giác, ta cộng độ dài ba cạnh của tam giác với nhau.

Bài tập ví dụ như sau :

Cho tam giác với độ dài các cạnh lần lượt là 6cm , 7 cm, 8 cm. Yêu cầu tính chu vi của tam giác đó.

Cách giải như sau : Dựa theo công thức tính chu vi tam giác thường ta có: P = a + b+ c.

Theo dữ liệu bài ra thì: a = 6 cm, b = 7 cm, c = 8 cm

Như vậy, chu vi của tam giác đã cho là: P = 6 + 7 + 8 = 21 cm .

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *