các thành phần của phép cộng phép trừ

Các thành phần của phép cộng, phép trừ có chứa những nội dung gì? Nội dung bài viết này sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Tìm hiểu thêm :

Các thành phần của phép cộng phép trừ

Trong phép cộng và phép trừ, có hai thành phần chính: số hạng và kết quả.

  • Số hạng: Số hạng là các số tham gia vào phép toán cộng hoặc trừ. Trong một phép cộng, có ít nhất hai số hạng được cộng lại với nhau. Trong một phép trừ, có hai số hạng: số bị trừ và số trừ đi.
  • Kết quả: Kết quả là tổng của các số hạng trong phép cộng và hiệu của hai số hạng trong phép trừ. Đó là kết quả cuối cùng sau khi thực hiện phép toán.

các thành phần của phép cộng phép trừ

Ví dụ:

Phép cộng: 2 + 3 = 5

Số hạng 1: 2
Số hạng 2: 3
Kết quả: 5

Phép trừ: 7 – 4 = 3

Số bị trừ: 7
Số trừ đi: 4
Kết quả: 3

Trong cả phép cộng và phép trừ, số hạng và kết quả có thể là số nguyên, số thập phân hoặc số phức, tùy thuộc vào loại số được sử dụng trong phép toán.

Bài tập minh họa

Bài số 1 :

hoạt động 1

Hướng dẫn giải

14 + 5 = 19             20 + 30 = 50              62 + 37 = 99

Hoàn thành bảng được:

giải hoạt động 1

Bài số 2 :

hoạt động 2

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép trừ như 45 – 25 = 20. Số bị trừ là số đầu tiên, số trừ là số sau dấu trừ. Kết quả là hiệu.

Như ví dụ trên 45 là số bị trừ, 25 là là số trừ, 20 là hiệu.

Giải bài tập

giải hoạt động 2

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc giải quyết các bài tập một cách nhanh gọn đạt kết quả tốt.

Rate this post