toán 2

Nội dung bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn làm quen với Các bài toán về hơn, kém nhau bao nhiêu?  của chương trình học lớp 2 từ đó các em dễ dàng làm bài tập một cách chính xác nhất.

Tìm hiểu thêm :

Hoạt động (trang 16-17)

Bài 1  SGK Toán lớp 2 Tập 1 trang 16 :

toán 2

 

 

 

 

 

 

 

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới mấy con?

Bài giải

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:

? – ? = ? (bông)

Đáp số: ? bông hoa

Hướng dẫn giải

Số chim cành trên là: 6 con

Số chim cành dưới là: 4 con

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:

6 – 4 = 2 (con)

Đáp số: 2 con chim

Vậy số điền vào ô trống lần lượt là: 6; 4; 2; 2

Bài 2 Toán lớp 2 trang 17 tập 1

Việt đã tô màu 6 bông hoa, còn 4 bông hoa chưa tô màu. Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu mấy bông?

bài 2 toán 2

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn:

Các em học sinh đếm số bông hoa đã được tô màu và số bông hoa chưa được tô màu sau đó điền số thích hợp ở chỗ trống.

Đề bài hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu bao nhiêu bông nên các em học sinh sẽ sử dụng phép trừ trong đó số bị trừ là số bông hoa đã tô màu, số trừ là số bông hoa đã tô màu.

Quan sát hình vẽ, các em đếm được có 6 bông hoa đã được tô màu và 4 bông hoa chưa được tô màu.

Lời giải:

Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:

6 – 4 = 2 (bông)

Đáp số: 2 bông hoa.

Luyện tập trang 17, 18 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 Toán lớp 2 trang 17 tập 1

bài 1 luyện tập toán 2

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu: Băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh mấy xăng-ti-mét?

6 cm – 4 cm = 2 cm

a) Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy xăng-ti-mét?

7 cm – 4 cm = ? cm

b) Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy xăng-ti-mét?

? cm – ? cm = ? cm

Lời giải:

a) Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng số xăng-ti-mét là:

7 cm – 4 cm = 3 cm

b) Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ số xăng-ti-mét là:

7 cm – 6 cm = 1 cm

Bài 2 Toán lớp 2 trang 18 tập 1

bài 2 luyện tập

a) Bút nào ngắn nhất?

b) Số?

– Bút chì dài hơn bút mực ? cm.

– Bút sáp ngắn hơn bút chì ? cm.

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Bút chì dài 25 cm.

Bút máy dài 20 cm.

Bút sáp dài 10 cm.

a) Vì 10 cm < 20 cm < 25 cm nên bút màu ngắn nhất.

b)

Bút chì dài hơn bút mực số xăng-ti-mét là:

25 cm – 20 cm = 5 cm

Bút sắp ngắn hơn bút chì số xăng-ti-mét là:

25 cm – 10 cm = 15 cm

Vậy số cần điền vào ô trốn lần lượt là 5; 15

Rate this post