tính nhẩm 2

Bài 7 : Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 Toán Lớp 2 sẽ giúp các em tư duy khi sử dụng các phép tính cơ bản, từ đó làm các dạng bài tập một cách chính xác nhất.

Bạn có biết :

Phương pháp tính phép cộng qua 10 trong phạm vi 20

Bước 1 : Để tính phép cộng qua 10 trong phạm vi 20, bạn có thể sử dụng phương pháp sau:

  • Chọn một số trong phạm vi từ 1 đến 9 làm số hạng đầu tiên của phép cộng.
  • Để tìm số hạng thứ hai, bạn có thể sử dụng quy tắc: Số hạng thứ hai = 10 – Số hạng đầu tiên.
    Ví dụ: Nếu bạn chọn số hạng đầu tiên là 7, số hạng thứ hai sẽ là 10 – 7 = 3.
  • Thực hiện phép cộng của hai số hạng này để có kết quả.
    Ví dụ: 7 + 3 = 10.

Bước 2 : giúp đảm bảo rằng tổng của hai số hạng sẽ luôn là 10 trong phạm vi từ 1 đến 9.

Bài tập liên quan

Bài 1 Toán lớp 2 trang 27

a) Tính 9 + 6.

tính nhẩm 1

b) Tính 8 + 6.

tính nhẩm 2

Hướng dẫn giải

a) Tách số 6 = 1 + 5, lấy 9 + 1 cho tròn chục rồi cộng tiếp với 5.

b) Tách số 6 = 2 + 4, lấy 8 + 2 cho tròn chục rồi cộng tiếp với 4.

 

a

Bài 2 Toán lớp 2 trang 27

a) Tính 9 + 2.

Đếm tiếp

phần b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

a) Điền số 11

b)

*) Tính 9 + 3

Tách: 3 = 1 + 2

9 + 1 = 10
10 + 2= 12
9 + 3 = 12

*) Tính 9 + 7

Tách: 7 = 1 + 6

9 + 1 = 10
10 + 6 = 16
9 + 7 = 16

c)

8 + 3 = 11

8 + 5 = 13

9 + 4 = 13

Rate this post