Trong bài giải toán lớp 2 khi làm tính phép trừ các e cần phải hiểu rõ đâu là số trừ, số bị trừ và hiệu… Hay muốn tìm số trừ ta phải làm thế nào? Để hiểu rõ hơn về thế nào là số trừ và thế nào là số bị trừ mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây:

Muốn tìm số trừ, số bị trừ ta phải làm thế nào

Số trừ, số bị trừ là gì?

+ Số trừ là giá trị cần lấy

+ Số bị trừ là giá trị bị mất đi

+ Hiệu số là phần còn lại sau khi lấy đi giá trị ở số bị trừ.

Ví Dụ : 6 – 2 = 4 thì trong đó

  • 4 là hiệu số
  • 2 là số trừ
  • 6 là số bị trừ.

Công thức muốn tìm số trừ và số bị trừ.

Các dạng bài tập toán lớp 2 như muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào? Hay muốn tìm số bị trừ ta phải làm sao? Để giải được các dạng bài tập này chúng ta dựa vào công thức sau đây:

Muốn tìm số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

Muốn tìm số bị trừ = Số trừ + Hiệu Số

Hiệu số = Số bị trừ – Số trừ

Với công thức này chúng ta có thể tìm được số trừ khi biết hiệu số và số bị trừ hay tìm được số bị trừ khi biết hiệu số và số trừ nhé!

Bài tập vd:

Vd1 : Tìm a khi biết : 10 – a = 4
Lời giải
theo đề bài ta có

  • 10 là số bị trừ
  • a là số trừ
  • 4 là hiệu số

Áp dụng công thức : Muốn tìm số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

Ta có 10 – 4 = 6 suy ra a =6

Vd2 : Tìm a khi biết : a – 7 = 8

Lời giải :

Theo đề bài ta có

  • a là số bị trừ
  • 7 là số trừ
  • 8 là hiệu số

Áp dụng công thức : Muốn tìm số bị trừ = Số trừ + Hiệu Số

Ta có : 7 + 8 = 15 suy ra a = 15

Kết luận:

+ Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Rate this post