Toán lớp 7 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân các em cần chú ý những gì để hiểu được bài tập này. Để biết cách cộng trừ nhân chia số thập phân nhanh và chính xác nhất các bạn tham khảo ngay bài viết sau đây nhé!

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân

Cộng trừ nhân chia hai số thập phân

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm O trên trục số.

  • Nếu x > 0 thì |x| = x.
  • Nếu x = 0 thì |x| = 0.
  • Nếu x < 0 thì |x| = -x.

Ta có thể suy ra công thứ sau

gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti

 

 

 

Ví Dụ : Tìm giá trị tuyệt đối của các số hữu tỉ sau

tim-gia-tri-tuyet-doi-cua-1-so-huu-ti

Cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Cộng trừ số thập phân

Nếu muốn cộng trừ số thập phân ta cộng hoặc trừ các phần tương ứng các số đó.

Lưu ý : Cộng phần thập phân trước theo thứ tự từ phải qua trái

Ví dụ cộng số thập phân : Làm phép tính sau : 5,3 + 2,4
Lời giải : Ta cộng 3+4 trước và 5+2 Sau kết quả = 7,7

Ví dụ trừ số thập phân : Làm phép tính sau : 6,7 – 2,4
Kết quả : ta lấy 7-4 trước và 6-2 sau kết quả = 4,3

Nhân chia số tập phân

Muốn nhân hoặc chia số thập phân với nhau ta viết chúng dưới dạng phân số rồi tiến hành như cách nhân chia bình thường.

Ví dụ nhân số thập phân : 4,75 X 1,3 = ?

Lời giải : Thực hiện phép tính như sau :

 

 

 

 

 

Kết quả :  4,75 X 1,3 = 6,175

Ví dụ chia 2 số thập phân sau: 82,55 : 1,27 = ?

Lời giải : Ta thực hiện phép tính như sau

Kết quả : 82,55 : 1,27 = 65

Rate this post