cong-tru-don-thuc

Định nghĩa đơn thức đồng dạng? Cách cộng trừ đơn thức đồng dạng? Các em cần lắm rõ lý thuyết đơn thức và làm bài tập cộng trừ đơn thức hiệu quả nhất. Dưới đây là tất cả những điều cần biết về đơn thức cho học sinh.

cong-tru-don-thuc
Cộng trừ đơn thức

Đơn thức là gì?

Định nghĩa đơn thức : là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Xem thêm : Công thức tìm x

Đơn thức thu gọn

Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương mỗi biến chỉ được viết một lần. Số nói trên gọi là hệ số viết phía trước đơn thức phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức viết phía sau hệ số, các biến thường viết theo thứ tự của bảng chữ cái)

Các bước rút gọn một đơn thức

Bước 1. Xác định dấu duy nhất thay thế cho các dấu có trong đơn thức. Dấu duy nhất là dấu “+” nếu đơn thức không chứa dấu “-” nào hay chứa một số chẵn lần dấu “-“. Dấu duy nhất là dấu “-” trong trường hợp ngược lại.

Bước 2. Nhóm các thừa số là số hay là các hằng số và nhân chúng với nhau.

Bước 3. Nhóm các biến, xếp chúng theo thứ tự các chữ cái và dùng kí hiệu lũy thừa để viết tích các chữ cái giống nhau.

Bậc của đơn thức thu gọn

  • Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  • Số thực khác 0 là đơn thức bậc không. Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.

Nhân đơn thức

Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Đơn thức đồng dạng

Định nghĩa : Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

  • Mọi số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng với nhau.

Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Xét các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng và cho biết ở mỗi nhóm đơn thức đồng dạng với nhau thì phần biến là gì?

vd-don-thuc-dong-dang

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post