vi-du-tich-co-huong-cua-2-vecto

Tích có hướng của 2 vecto là phép tính nhân của 2 vecto mà các em cần hiểu rõ về công thức và cách tính tích có hướng của hai vecto. Để cùng nhau giải bài toán lớp 12 này các bạn có thể tìm hiểu ở bài viết này để nắm được kiến thức rõ ràng hơn áp dụng vào các bài kiểm tra sau này.

Tích có hướng của 2 Vecto

Định Nghĩa

dinh-nhia-tich-co-huong-cua-2-vecto

 

 

 

 

 

 

 

Công thức tích vô hướng của 2 vecto

 

 

 

 

 

Tính chất tích có hướng của hai vecto

tinh-chat-tich-co-huong

 

 

 

 

 

Ứng dụng tích có hướng trong việc giải bài tập

ung-dung-tich-co-huong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách tính tích vô hướng của 2 vecto

cach-tinh-tich-co-huong-cua-2-vecto

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập Ví Dụ

Bài tập ví dụ tính tích có hướng của 2 vecto sau:

vi-du-tich-co-huong-cua-2-vecto

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là toàn bộ công thức và cách tính tích có hướng của hai vecto mà các em cần lắm rõ, cùng bài tập ví dụ dễ hiểu nhất cho học sinh áp dụng vào bài tập làm toán.

Rate this post