Cách tìm số đường tiệm cận

Cách tìm số đường tiệm cận Đứng, Tiệm Cận Ngang trên máy casio 570, 580 như thế nào? Cách bấm ra sao? Cùng đi tìm hiểu ở nội dung bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Tìm hiểu thêm :

Cách tìm số đường tiệm cận

Cách tìm số đường tiệm cận Đứng trên máy casio 570, 580

– Các bước làm:

+) Bước 1: Tìm các giá trị của x0 sao cho hàm số y = f(x) không xác định ( Thông thường ta cho mẫu số bằng 0 )

+) Bước 2:

bước 2 cách bấm máy tính

==> Kết quả có 4 dạng sau:

  • Một số dương rất lớn, suy ra giới hạn bằng +∞.
  • Một số âm rất nhỏ, suy ra giới hạn bằng –∞
  • Một số có dạng A.10^–n, suy ra giới hạn bằng 0.
  • Một số có dạng bình thường là B. Suy ra giới hạn bằng B hoặc gần bằng B.

– Ví dụ minh họa:

ví dụ 1

 

 

 

– Hướng dẫn giải:

Cho x – 5 = 0 ⇔ x = 5

kết quả

 

 

 

Vậy đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng là x = 5

 

Cách tìm số đường tiệm cận Ngang trên máy casio 570, 580

– Các bước làm:

+) Bước 1: Tìm giới hạn lim

tiệm cận ngang

 

 

 

+) Bước 2: So sánh với kết quả sau

  • Một số dương rất lớn, suy ra giới hạn bằng +∞.
  • Một số âm rất nhỏ, suy ra giới hạn bằng –∞.
  • Một số có dạng A.10^–n, suy ra giới hạn bằng 0.
  • Một số có dạng bình thường là B. Suy ra giới hạn bằng B hoặc gần bằng B.

– Ví dụ minh họa:

ví dụ minh họa

 

 

– Hướng dẫn giải:

ví dụ 2==> Vậy đồ thị hàm số trên có 1 tiệm cận ngang là y= – 4/5

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Cách tìm số đường tiệm cận ” của chúng tôi. Hy vọng trong bài viết này bạn sẽ tìm thấy cho mình những thông tin hữu ích nhất nhé !

Rate this post