bang-ghi-nho-cos-doi-sin-bu-phu-cheo

Học sinh chúng ta vẫn nhắc với nhau rằng cos đối, Sin bù, phụ chéo đây là cách học thuộc bảng công thức các cung liên kết trong đường tròn lượng giác giữa các góc đối nhau gọi là cos đối , góc bù nhau gọi là sin bù và góc phụ nhau gọi là phụ chéo. Để hiểu rõ nhất về công thức các cung liên kết đường tròn lượng giác mời các em xem bài viết sau.

Công thức Cos đối , Sin bù , Phụ chéo.

bang-ghi-nho-cos-doi-sin-bu-phu-cheo

Ghi nhớ Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan : Cosin của 2 góc đối bằng nhau; sin của 2 góc bù nhau thì bằng nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tan của 2 góc hơn kém pi thì bằng nhau.

Góc đối nhau ( cos đối)

cos(-x) = cosx
sin(-x) = – sinx
tan(-x) = – tanx
cot(-x) = – cotx

Góc bù nhau (sin bù)

sin (π – x) = sinx
cos (π – x) = – cosx
tan (π – x) = – tanx
cot (π – x) = – cotx

Cung phụ nhau ( phụ chéo)

cung phụ nhau

 

 

 

 

 

 

Cung hơn kém nhau π : x và π + x

cung-kem-nhau

 

 

 

 

Cung hơn kém nhau π⁄2 : x và x + π⁄2

cung-kem-nhau-2

 

 

 

 

 

 

Bảng ghi nhớ cos đối, sin bù, phụ chéo

Đây là những công thức lượng giác dành cho những góc có mối liên hệ đặc biệt với nhau như: đối nhau, phụ nhau, bù nhau, hơn kém pi, hơn kém π/2.

bang-ghi-nho-cos-doi-sin-bu-phu-cheo
Ghi nhớ Cos đối, Sin bù, Phụ chéo

Như vậy sau bài học hôm nay các em đã hiểu rõ câu nói quen thuộc Cos đối, Sin bù, Phụ chéo để ghi nhớ vào công thức hóa học khi áp dụng vào bài tập chính xác nhất.

4.3/5 - (193 bình chọn)