bat-dang-thuc-vecto

Bất đẳng thức vecto là một trong những bất đẳng thức hình học quan trọng nhất mà các em cần phải luyện tập kỹ càng sau các bài giảng trên lớp. để ôn tập về bất đẳng thức véc tơ các em cùng theo dõi bài viết nhày nhé!

Bất đẳng thức Vecto

bat-dang-thuc-vecto

Ứng dụng bất đẳng thức vecto vào bài tập

Ứng dụng để giải hệ phương trình, bất phương trình và phương trình

+ Để làm được bài tập dạng này thì phải biến đổi phương trình đã cho sau đí xét các vecto có tọa độ thích hợp rồi áp dụng một trong ba bất đẳng thức vecto trên và xét trường hợp dấu bằng xảy ra để đưa ra nghiệm của phương trình đã cho.

Ứng dụng trong bài toán chứng minh bất đẳng thức

+ Để làm được dạng bài này ta biến đổi bất đẳng thức đã cho sau đó xét các vecto có tọa độ thích hợp rồi áp dụng một trong ba bất đẳng thức vecto trên và xét trường hợp dấu bằng xảy ra để chứng minh bất đẳng thức đã cho.

Ứng dụng trong bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác

+ Để làm được dạng bài này ta cần xét các vecto có tọa độ thích hợp sử dụng một trong ba bất đẳng thức vecto trên để tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho.

Bài tập ví dụ bất đẳng thức vecto

vi-du-bat-dang-thuc-vecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2 : Giải bài tập sau

Rate this post