Chúng ta đã học về bảng công thức lượng giác rất đầy đủ ở bài trước nhưng có rất nhiều bạn còn hỏi về công thức biến đổi tích thành tổng. Để lắm rõ kiến thức này áp dụng vào bài tập, bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về công thức lượng giác biến đổi tích thành tổng , tổng thành tích cùng bài tập ví dụ dễ hiểu nhất.

Công Thức Biến Đổi Tích Thành Tổng

Công thức biến đổi tích thành tổng.

cong-thuc-bien-doi-tich-thanh-tong

Cách ghi nhớ Công thức biến đổi tích thành tổng

  • Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ
  • Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+
  • Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

Công thức biến đổi tổng thành tích

cong-thuc-bien-doi-tong-thanh-tich

Cách ghi nhớ Công thức biến đổi tổng thành tích

Tính sin tổng ta lập tổng sin cô
Tính cô tổng lập ta hiệu đôi cô đôi chàng
Còn tính tan tử + đôi tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)
1 trừ tan tích mẫu mang thương rầu
Nếu gặp hiệu ta chớ lo âu,
Đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng

Bài tập ví dụ biến đổi tích thành tổng

Ví dụ 1: Chọn đáp án đúng: Giá trị của biểu thức A = cos⁡15º.cos⁡45º.cos⁡75º là:

Lời giải:

loi-giai-vi-du-1

Đáp án : C

 

Ví Dụ 2: Biến đổi tích sau thành tổng: A = 2 sin⁡x.sin⁡2x.sin⁡3x

Lời giải: