1-xi-la-bao-nhieu-tien

Có thể bạn đã nghe các câu nói dạng như 1 xị, 1 chai, 1 củ hay 1 vé như vậy quy đổi ra tiền sẽ thành bao nhiêu tiền. Để biết 1 xị, 1 củ, 1 vé, 1 lít là bao nhiêu tiền? Mời các bạn tham khảo ngay bài viết hôm nay nhé!

1-xi-la-bao-nhieu-tien

1 Xị, 1 chai, 1 lít, 1 vé bằng bao nhiêu tiền.

Mỗi vùng miền khác nhau thì mỗi nơ có một cách nói tiếng lóng khác nhau hay có thể để nói giảm nói tránh số tiền muốn nói thì người ta sẽ nói bằng những tiếng nóng này như 1 xị, 2 xị, 3 xị… để biểu thị số tiền muốn nói.

Như vậy để biết khi người khác nói 1 xị, 1 chai hay 1 lít bằng bao nhiêu tiền mà không muốn hỏi lại các bạn cùng xem bảng quy đổi như sau:

  • 1 chai = 1000.000 đ
  • 1 lít = 100.000 đ
  • 1 xị  hay 1 xịch = 10.000 đ
  • 1 vé = 100 USD

Cũng còn tùy theo ngữ cảnh mà người ta còn có thể gọi 1 xị hay 1 chai được gọi là riệu nữa nhé. 1 xị thường được hiểu là 1 chai 250l như vậy 4 chai thì bằng 1 lít…

Kết luận: Do tiếng nóng của từng địa phương mà chúng ta có thể quy ước 1 Xị, 1 chai, 1 lít, 1 vé là bao nhiêu tiền theo nghĩa hiểu của từng nơi vì nó không nằm trong quy ước chuẩn của tiền tệ quốc gia nhé!

 

Rate this post