ngựa chạy có bầy

Câu “ngựa chạy có bầy chim chạy có bạn” là một cụm từ truyền thống của người Việt Nam và có nghĩa là nếu có một sự việc xảy ra, nó sẽ có ảnh hưởng đến nhiều người hoặc nhiều mối liên hệ khác nhau. Nó cũng có thể dịch là “mọi việc đều có sự liên quan” hoặc “mọi việc đều tương tác với nhau”.  Vậy Tục ngữ ngựa chạy có bầy chim chạy có bạn muốn nói đến điều gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Tìm hiểu thêm :

Ngựa chạy có bầy chim chạy có bạn là gì?

“Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn” là một câu tục ngữ quen thuộc thường được người dân Việt Nam truyền tai nhau trong đời sống. Câu tục ngữ này không chỉ là một lời khuyên nhủ mà nó còn là một bài học vô cùng quý giá mà bạn không thể bỏ qua đó chính là tinh thần đoàn kết. Răng dạy con người khi làm việc thì không nên chọn đơn độc mà hãy thực hiện cùng mọi người để hiểu quả có thể đạt được mức tốt nhất.

Và với con người cũng như thế, khi làm bất kỳ việc gì cũng cần phải có bạn, có bè và nhất định phải có tính đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể nô nức thi đua cùng nhau tiến lên được. Để khi gặp trở ngại trong cuộc sống thì bạn bè có thể nâng đỡ lẫn nhau vượt qua đoạn thời gian khắc nghiệt đó.

ngựa chạy có bầy

Biểu hiện của câu tục ngữ ngựa chạy có bầy chim chạy có bạn

Câu tục ngữ “ngựa chạy có bầy chim chạy có bạn” được biểu hiện trong nhiều hoàn cảnh và tình huống khác nhau. Nó có thể được sử dụng khi một sự việc xảy ra và có ảnh hưởng đến nhiều người hoặc mối liên hệ khác nhau. Ví dụ, khi một công ty đang có sự thay đổi, có thể có một người nói “ngựa chạy có bầy chim chạy có bạn” để biểu hiện rằng sự thay đổi này sẽ có ảnh hưởng đến nhiều người trong công ty.

Câu tục ngữ này cũng có thể được sử dụng như một cách chỉ ra sự tương tác giữa các sự việc và mối liên hệ giữa chúng. Ví dụ, khi một người muốn chỉ ra rằng một sự việc nhỏ có thể dẫn đến một sự việc lớn, họ có thể nói “ngựa chạy có bầy chim chạy có bạn”.

Một số câu tục ngữ, danh ngôn về tính đoàn kết

 1. Cả bè hơn cây nứa.
 2. Góp gió thành bão
 3. Hợp quần gây sức mạnh.
 4. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
 5. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.
 6. Chết cả đống còn hơn sống một người.
 7. Chung lưng đấu cật.
 8. Khi rét ta chung một lòng, khi đói ta chung một dạ.
 9. Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
 10. Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.
 11. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
 12. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
 13. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
 14. Lá lành đùm lá rách
 15. Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.
 16. Môi hở răng lạnh.
 17. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

Như vậy những thông tin ở bài viết này liên quan đến câu tục ngữ ngựa chạy có bầy, chim chạy có bạn sẽ giúp các em hiểu thêm và biết được ý nghĩa cũng như biểu hiện của câu tục ngữ. Hãy để lại bình luận nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, Xin cảm ơn.

 

 

Rate this post