so-chan-so-le

Trong bài toán lớp 2 các bạn sẽ phải làm quen với số chẵnsố lẻ,phân biệt những số này có thể đơn giản với nhiều người nhưng với học sinh tiểu học thì có thể cần phải có khái niệm số chẵn và số lẻ để các em phân biệt được dễ dàng nhất.

so-chan-so-le
Số chẵn, số lẻ

Số chẵn là gì?

Một số n được gọi là số chẵn nếu số đó có thể được biểu diễn bằng công thức n = i x 2 với i là một số nguyên bất kỳ.

Số chẵn có ký hiệu đại số 2N

Số chẵn là những số nào?

  • Số chẵn là những con số có đuôi sau cùng là 0, 2, 4, 6, 8
  • Số chẵn là một số nguyên chia hết cho hai.

Ví dụ : 12, 16, 188, 198…

Số lẻ là gì?

Số lẻ được định nghĩa là bất kỳ số nào không thể chia hết cho hai. Nói cách khác, một số ở dạng 2k + 1, trong đó k ∈ Z (tức là số nguyên) được gọi là số lẻ . Cần lưu ý rằng các số hoặc tập hợp các số nguyên trên một trục số có thể là số lẻ hoặc số chẵn. Một vài điểm chính khác:

  • Một số lẻ là một số nguyên không phải là bội số của 2
  • Số lẻ không chia hết cho 2 và sẽ còn dư
  • Trong dãy số, 1 là số lẻ dương đầu tiên

Số lẻ là những số nào?

  • Số lẻ là những số có đuôi sau cùng là 1, 3, 5, 7, 9
  • Số lẻ không chia hết cho 2

Ví dụ : 11, 123, 133, 157, 169…

Quy tắc cộng trừ nhân chia số chẵn lẻ

Chẵn ± chẵn = chẵn (4 + 4 = 8, 10 – 4 = 6,…);

Chẵn ± lẻ = lẻ (4 + 3 = 7, 12 – 3 = 9,…);

Lẻ ± lẻ = chẵn (3 + 7 = 10, 7 – 3 = 4,…);

Chẵn x chẵn = chẵn (4x 4 = 16, 68x 8 =64,…);

Lẻ x lẻ = lẻ (3 x 21 = 27, 3 x 5 = 15,…);

Chẵn x lẻ = chẵn (4 x 3 = 12, 8 x 3 = 24,…).

2.4/5 - (23 bình chọn)