Câu tục ngữ: “Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ” nói đến lòng yêu thương con người. Biểu hiện bằng sự xem trọng mạng người hơn tất cả những thứ khác, một mạng người còn quý hơn xây 7 tầng tháp. Đừng làm ngơ trước sinh mạng của người khác, dùng hết sức cứu chữa khi có thể.  Dưới đây là nội dung phân tích, Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Tìm hiểu thêm :

tòa tháp

Trả lời câu hỏi

Câu tục ngữ: “Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ” nói đến điều gì?

A. Tinh thần xây dựng

B. Lòng yêu thương con người

C. Tinh thần yêu nước

D. Đức tính kiên trì

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp” là một biểu hiện của sự quan trọng của việc giúp đỡ và hỗ trợ con người trước khi xây dựng các công trình vật lý. Nó cho thấy rằng sự giúp đỡ và cứu trợ cho con người là hết sức quan trọng và cần thiết, và nếu có cơ hội, chúng ta nên giúp đỡ người khác trước khi quan tâm đến việc xây dựng các công trình vật lý.

Chọn đáp án B

 

 

 

Rate this post