ngay-tot-mua-xe-thang-11-2021

Chọn ngày lấy xe tháng 12 năm 2021 có những ngày đẹp nào để mua xe hợp với phong thủy. Từ đánh giá của chuyên gia phong thủy hàng đầu sẽ giúp anh chị chọn ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2021 phù hợp nhất nhé!

ngay-tot-mua-xe-thang-11-2021

Chọn ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2021.

Việc chọn màu xe hợp với quan trọng với người phương đông thì chọn ngày đẹp mua xe cũng là điều không thể thiếu với tâm linh của người Việt Nam ta trong tháng 12 này có những ngày tốt để anh chị lấy xe như sau:

Ngày 1/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 27/10/2021
+ Thứ 4 – Ngày Quý Mùi – Tháng Kỷ Hợi – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Minh đường hoàng đạo
+ Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Ngày 5/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 28/10/2021
+ Thứ 5 – Ngày Giáp Thân – Tháng Kỷ Hợi – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Thiên hình hắc đạo
+ Giờ đẹp : Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Ngày 9/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 6/11/2021
+ Thứ 5 – Ngày Tân Mão – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Ngọc đường hoàng đạo
+ Giờ đẹp : Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Ngày 10/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 7/11/2021
+ Thứ 6 – Ngày Nhâm Thìn – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Thiên lao hắc đạo
+ Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Ngày 13/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 10/11/2021
+ Thứ 2 – Ngày Ất Mùi – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Câu trần hắc đạo
+ Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Ngày 18/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 15/11/2021
+ Thứ 7 – Ngày Canh Tý – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Kim quỹ hoàng đạo
+ Giờ đẹp : Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngày 21/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 18/11/2021
+ Thứ 3 – Ngày Canh Tý – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Ngọc đường hoàng đạo
+ Giờ đẹp : Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngày 25/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 22/11/2021
+ Thứ 7 – Ngày Đinh Mùi – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Câu trần hắc đạo
+ Giờ đẹp : Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Ngày 26/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 23/11/2021
+ Chủ nhật – Ngày Mậu Thân – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Thanh long hoàng đạo
+ Giờ đẹp : Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Ngày 30/12/2021 dương lịch

+ Âm lịch : Ngày 27/11/2021
+ Thứ 5 – Ngày Nhâm Tý – Tháng Canh Tý – Năm Tân Sửu
+ Ngày: Kim quỹ hoàng đạo
+ Giờ đẹp : Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Rate this post